Inspirujeme se ⇄ sdílíme příklady dobré praxe ⇄ předáváme si know-how ⇄ tvoříme síť podpory ⇄ učme se společně sebeřízenému vzdělávání.

Jsme asociace dobrovolně spolupracujících jednotlivců a organizací.

Tvoříme podpůrnou síť konkrétních lidí a vzdělávacích center založenou na důvěře a vzájemně dobrovolné spolupráci. Pořádáme online i offline setkání a osvětové akce. Stojíme jeden za druhým, otevřeně sdílíme zkušenosti z praxe škol, sociální práce a dalších institucí a zařízení. Investujeme čas, vědomosti a schopnosti do změn, vývoje, inovací, rozvíjení a spoluutváření konkrétních prostředí pro vzdělávání. Společně se učíme.

Vzájemně si poskytujeme konzultace, semináře, kurzy, lekce napomáhající nám realizovat v praxi naši vizi v oblasti vzdělávání.

Web je zdrojem informací k zavádění a pěstování principů sebeřízeného vzdělávání. Smyslem webu je koncentrovat a sdílet zkušenosti z praxe vzdělávacích center, škol i jednotlivců, kteří uvádějí do praxe principy sebeřízeného vzdělávání.
(Ať už si takový způsob vzdělávání a jeho principy nazvete jakkoli 🙂 ).

Naším cílem je podpora všech, kdo potřebují učinit konkrétní kroky k sebeřízení v oblasti učení. Ať už v nově vznikající škole, centru sebeřízeného vzdělávání, nebo tam, kde mění, proměňují existující školy – vzdělávací služby.

Web je tudíž určen dětem, dopělým, rodičům, učitelům/průvodcům, ředitelům škol, zřizovatelům škol i poskytovatelům sociálních či jiných vzělávacích služeb a mnoha dalším jednotlivcům i profesním skupinám.

Máte-li chuť přispívat sdílením své praxe se sebeřízeným vzděláváním, napište nám nebo rovnou pošlete své příspěvky, články, připomínky, náměty na info@seberizenevzdelavani.cz, nebo na Facebookovou stránku, nebo do Facebookové skupiny.

K dispozici jsou Vám lidé z praxe. Obracejte se na ně pro radu, podporu či organizaci aktivit specifikovaných výše i s nápady na další formy spolupráce.