co je sebeřízené učení a zdělávání?

Co je sebeřízené učení – self-directed learning a sebeřízené vzdělávání – self-directed education?

Rozhodnou-li se lidé dobrovolně z vnitřní motitvace učit – co, proč, kdy, kde, jak a s kým sami chtějí a potřebují, realizují-li na základě této volby proces vzdělávání, mají-li kdykoli možnost skončit, pak se sebeřízeně učí a vzdělávají.

Sebeřízené učení pro nás znamená iterovaný, dobrovolný z vnitřní motivace se odehrávající proces myšlení a jednání člověka, vedoucí k integraci a vlastní interpretaci vjemů a „paměťových záznamů“.

Sebeřízené vzdělávání je pro nás procesem napomáhajícím sebeřízenému učení. Je s ním v souladu do té míry, aby byly naplněny všechny podmínky definice sebeřízeného učení.

Proč sebeřízení?

Autentický proces účení lidí vedoucí k důvěře, otevřenosti, blízkosti s lidmi, seberealizaci, sebeúčinnosti, sebevědomí, sebelásce, respektu k lidem, vlastnictví, sebevlastnictví, nenásilné komunikaci, zodpovědnosti za sebe, vztahy i prostředí, prožitku spokojenosti a štěstí člověka je realizován jen tehdy, je-li dobrovolným, poznává-li a pozoruje-li při něm člověk výše vyjmenované hodnoty, životní postoje, dovednosti a schopnosti u ostatních lidí. Má-li možnost je testovat, dělat chyby a nalézat vlastní řešení.

Zkrátka… sebeřízení se dá naučit jen sebeřízením a zodpovědnosti se lidé učí tím, že činí doborvolná rozhodnutí a mají možnost zažít a řešit jejich konsekvence.

Potřebujeme a propagujeme dobrovolnost, respekt k osobnímu vlastnictví, zejména času, sebevlastnictví a nenásilnou komunikaci.

Proto podporujeme Svobodu Učení jsme součástí hnutí za sebeřízené vzdělávání Apel Svobody učení a aktivně se účastníme kampaně za sebeřízené vzdělávání

email   i@seberizenevzdelavani.cz