Smyslem webu je první kontakt s učiteli, školami, rodiči, dětmi a mladými lidmi a následná nabídka informací a konkrétních služeb v oblasti inovací ve vzdělávání. Účelem je nabídka pomoci se zaváděním studentských samospráv, participativních principů, vdzělávací kultury založené na konsenzu. Poskytujeme „doprovázení“ prvními rozhodnutími a kroky umožňujícími změnu.

Web má rovněž za cíl koncentrovat a sdílet zkušenosti z praxe vzdělávacích center, škol i jednotlivců, kteří uvádějí do praxe principy sebeřízení – participaci, autonomii, konsenzus – do vzdělávání.

Naším cílem je podpora všech, kdo potřebují učinit konkrétní kroky pro zajištění bezpečného – autonomního, sebeorganizovaného, podnětného a na souhlasu založeného prostředí pro vzdělávání. Ať už v nově vznikající škole, vzdělávacím centru nebo tam, kde v tomto duchu mění, proměňují existující školy – vzdělávací služby.

Web je tudíž určen dětem, dopělým, rodičům, učitelům/průvodcům, ředitelům škol, zřizovatelům škol i poskytovatelům sociálních či jiných vzělávacích služeb a mnoha dalším jednotlivcům i profesním skupinám.

Máte-li chuť změnit vaši třídu, školu nebo přispívat sdílením své praxe se sebeřízeným vzděláváním, napište nám nebo rovnou pošlete své dotazy, příspěvky, články, připomínky, náměty na info@seberizenevzdelavani.cz nebo na Facebookovou stránku nebo do Facebookové skupiny.

K dispozici jsou Vám lidé z praxe. Obracejte se na ně pro radu, podporu či organizaci aktivit specifikovaných výše i s nápady na další formy spolupráce.

Inspirujeme se ⇄ sdílíme příklady dobré praxe ⇄ předáváme know-how ⇄ tvoříme síť podpory ⇄ učíme se společně sebeřízení ve vzdělávání.

Pomáháme školám zavádět komunikační strategie podporující inovace v oblasti patricipativního vzdělávání dětí a mladých lidí ⇄ uvádět do praxe principy studentské participace ve školách a vzdělávacích centrech ⇄ řešit šikanu, přijímat efektivní preventivní opatření vzniku šikany.

Jsme asociace dobrovolně spolupracujících jednotlivců a organizací v oblasti vzdělávání.

Vzájemně si poskytujeme konzultace, semináře, kurzy, lekce napomáhající nám realizovat v praxi naši vizi v oblasti vzdělávání. Zároveň poskytujeme know how šitá na míru konkrétním školám a dalším vzdělávacím organizacím v zavádění inovací do každodenní vzdělávací praxe.

Tvoříme podpůrnou síť konkrétních lidí a vzdělávacích center založenou na důvěře a vzájemně dobrovolné spolupráci. Pořádáme online i offline setkání a osvětové akce. Stojíme jeden za druhým, otevřeně sdílíme zkušenosti z praxe škol, sociální práce a dalších oborů, institucí a zařízení. Investujeme čas, vědomosti a schopnosti do změn, vývoje, inovací, rozvíjení a spoluutváření konkrétních prostředí pro vzdělávání – ve školách například.