¦→ CO

Hlas Lab je otevřená participativní pozvánka ke spolupráci; k nastartování nebo posílení stávajících struktur pro „HLAS“ studentů. Zahrnuje ponoření se do spoluutváření smysluplného procesu mezi zaměstnanci škol a studenty, podporovaný týmem facilitátorů.

¦→ PROČ

Děti a mladí lidé říkají, že je zásadní: být slyšet, mít vliv na vlastní život, tvořit svůj proces vzdělávání. Vést diskuze o otázkách, které jsou důležité pro všechny členy (nejen) školních komunit a měnit prostředí (nejen) škol.

Když mají studenti ve škole hlas: ¦→ Jsou více motivovaní a angažovaní. ¦→ Mají silnější pocit sounáležitosti a sebeúcty, kompetentnosti, autonomie. ¦→ Dospělí i studenti mohou zažívat bližší, více uspokojujicí empatické vztahy. ¦→ Rozvíjejí schopnost komunikovat, organizovat, tvořit. ¦→ Učí se, co znamená být zodpovědný za život, resp. za důsledky vlastních rozhodnutí.

¦→ JAK

Úvodní konzultace s pracovníky ve škole nám pomůže společně přemýšlet a rozhodnout, které kroky budou mít pro komunitu organizace prospěch. Může to být:

Iniciace vzniku studentské rady. ¦→ Smíšeného, heterogenního společenství dětí a mladých lidí ¦→ Nastartování odlišného způsobu komunikace. ¦→ Diskuze o prioritách, problémech a možných řešeních.

Úzká intenzivní kontinuální spolupráce může zajistit studentům hlas a umožnit organizaci školy takovým způsobem, aby byl participativní způsob řízení začleněn a udržován ve školní kultuře.

Začínáme návštěvou organizace/školy a krátkou zprávou s doporučeními. Poté, co jsme společně identifikovali, kde se škola nachází v rámci našeho iniciačního cyklu, navrhujeme další konkrétní postup na základě poptávky.