Petice za vytvoření nové legislativY a podmínek pro vzdělávání

Společně proměníme svět v místo, v němž je učení samo o sobě naplňující. Svět, kde DOSPĚLÍ DŮVĚŘUJÍ DĚTEM.

Zanedlouho zde bude možné podepsat online petici. Jedním z cílů petice je, aby zazněl hlas dětí, rodičů, učitelů a všech těch, jejichž potřeby nejsou naplňovány v současném modelu vzdělávání. Přejeme si inofrmovat o možnostech změn. Dalším z cílů je navázání dialogu s vládou. Přejeme si souvislá jednání vedoucí ke změnám legislativy. Na monoha místech v ČR bude možné podepsat fyzické podpisové archy, nebo je bude možné vytisknout a zaslat na uvedenou adresu. Fyzické podpisy mají právní váhu, narozdíl od online podpisů. Online podpisy slouží k zesílení hlasu petice prostřednictvím mediální kampaně.

Petiční přání ¦→ Otevřené dopisy #PETICEZASEBERIZENEVZDELAVANI

Legální možnost vzdělávat se jinak než prostřednictvím škol, je vyjádřením faktu, že v dnešní době se lidé mají možnost nejlépe rozvíjet a vzdělávat vlastním způsobem.

Legální možnost vzdělávat se jinak než prostřednictvím škol, je vyjádřením faktu, že v dnešní době se lidé mají možnost nejlépe rozvíjet a vzdělávat vlastním způsobem.

Jako malá jsem chodila moc ráda do školy. Byla jsem „celkem chytrá“ a rychle jsem si „dělala přátele“. Vždy jsem se naučila to, co bylo v danou chvíli…

Bude-li legální možnost vzdělávat děti dle jejich zájmů, preferencí a nenutit je učit se věci, které stejně zapomenou, tak bych něco takového ocenil.

Bude-li legální možnost vzdělávat děti dle jejich zájmů, preferencí a nenutit je učit se věci, které stejně zapomenou, tak bych něco takového ocenil.

DOBA BEZŠKOLNÍ (pro toho, kdo si ji bude přát) Když jsem byl malý, jezdili jsme do Prahy. Z Jihlavy. Neměl jsem cestou co dělat, miloval jsem počítače od…

Otevřený dopis Liberecké Sudbury školy

Otevřený dopis Liberecké Sudbury školy

Vážení zákonodárci, obracím se na vás jménem naší komunitní Liberecké Sudbury školy. v současné době v naší zemi zákon ukládá povinnost školní docházky v rámci základního vzdělávání. Dále…

Sebeřízené vzdělávání umožňuje vznik mnoha nových forem škol a snad nevyčerpatelné zdroje možností, jak naplňovat svůj život nejen vědomostmi.

Sebeřízené vzdělávání umožňuje vznik mnoha nových forem škol a snad nevyčerpatelné zdroje možností, jak naplňovat svůj život nejen vědomostmi.

Jako žena, která si před několika lety prošla povinnou školní docházkou, jako matka 8letého synka, který se učí v rámci individuálního vzdělávání, podporuji autonomii lidí a jejich cestu…

Sebeřízené vzdělávání funguje a já podporuji legální možnost jeho výběru

Sebeřízené vzdělávání funguje a já podporuji legální možnost jeho výběru

Jsem matka tří synů, z nichž dva jsou v domácím vzdělávání, třetí je bude velmi pravděpodobně za pár let následovat. Jsem vystudovaná učitelka a spoluzakladatelka komunitní školy. Jsem…

videa texty | apely dopisy

Sdílejte
váš
příběh

Dostupnost vzdělávání řízeného dětmi a mladými lidmi, respektive otevřené možnosti volby obsahu a způsobu vzdělávání, jsou naším přáním ze zcela konkrétních důvodů. Navazujeme jím na naši osobní životní zkušenost.

Úspěch petice do velké míry závisí na množství zapojených lidí, kteří jejím prostřednictvím vyjádří svůj postoj ke vzdělávání.

Proč je právě pro vás sebeřízené vzdělávání legitimním způsobem vzdělávání? Co vás přimělo k podpisu petice? Jaký příběh se skrývá za vaším postojem ke vzdělávání?

Co chcete sdělit lidem, kteří spolu s námi mají možnost vytvořit nový legislativní rámec umožňující vlastní volbu vzdělávací cesty? 

Vyjádřete jakýmkoliv publikovatelným způsobem váš názor, vyprávějte váš příběh!

Na této webové stránce budeme zveřejňovat vaše texty a videa, tak, aby jimi zesílil hlas petice.

Podklady ke zveřejnění zasílejte na petice@seberizenevzdelavani.cz. Větší soubory prostřednictvím odkazu na úložiště (např. Firefox Send, Úschovna).

SPOLEČNĚ EDITUJEME TEXT PETICE

ZÍSKEJTE PŘÍSTUP K ODKAZU na DOKUMENT A PODÍLEJTE SE NA JEHO TVORBĚ