„Škola je možnost, život jsi TY!“

Vytvořila jsem Facebookovou skupinu „Škola je možnost, život jsi TY!“
pro děti a mladé lidi

– je místem vzájemné inspirace dětí a mladých lidí toužících po sebeřízení, sebeúčinnosti, seberealizaci, sebevyjádření, sebelásce, mezilidské vzájemnosti, dobrovolné spolupráci
– je prostorem pro podporu v procesech dobrovolného rozhodování, uplatňování vůle dětí a mladých lidí v kultuře v níž žijeme, nejen v otázkách učení/vzdělávání
– informuje o formách učení/vzdělávání jako jsou sebeřízené vzdělávání (self-directed education/learning), unschooling, domácí vzdělávání (homeschooling)
– informuje o aktuálním dění v oblasti legislativy související s dětmi a mladými lidmi
– informuje o paradigmatech jako adultismus, ageismus i dalších formách diskriminace dětí a mladých lidí
– vítáni jsou dospělí uvědomující si, že mezi nepřeberným množstvím forem učení je škola jen jednou z možností, že spolupráce a diskuze dětí s dospělými o tématech výše, je klíčovým chováním k navození důvěry i realizaci naplňujících vztahů mezi lidmi

Skupinu jsem vytvořila taky proto, že si přeju postoje popsaný výše žít i offline. Poptávka lidí (dětí, mladých lidí, dospělých ) po tomtéž, má potenciál proměnit naše centrum sebeřízeného učení v Modřanech a SvobodUm, projekt Svobody učení, na jejich základnu. Ve skupině chci o tom diskutovat. Zjistit, jestli děti a mladý lidi poptávku mají, debatovat o konkrétní podobě i o tom, jak informace dostat k dětem sedícím den za dnem v „běžných“ školách i k dětem čelícím jakékoli jiné formě diskriminace a útlaku. Budou-li mít děti a mladý lidi dostatek informací pro sebe i dospělé, možnost propojit se, tvořit vlastní strukturu aktivit, vznikne tím významná síť online i offline podpory.

Autor_ Michaela Stirner Řeřichová

0 komentářů