Vnitřní motivace

Vnitřní motivace dítěte, sebeřízení, laskavá manipulace adultistova, nebo zákeřné násilí státu?Kdepak je ta hranice? To mi řekněte! Jak si ji definujete, identifikujete? Existuje vůbec?

Přijměte prosím tohle zamyšlení jako výzvu ke společnému učení se novým věcem, spíše než jako hejt rodičovských kompetencí a kritiku chování. Tak jsem to zamýšlela.

Disclaimer; Čiňte co uznáte za vhodné a vytvářejte si s kýmkoli takové dohody a vztahy, jaké sami chcete. Je to váš život, vaše vztahy, váš čas, vaše prostředky.

Když děti nemusí plnit povinnou školní docházku docházkou do školy, nýbrž v režimu individuálního vzdělávání, mohou být kdekoli jinde než ve škole a učit se jakoukoli formou, cokoli, kdykoli, s kýmkoli na světě. Proč vyplňují pracovní sešity z matematiky, sedí nad čítankou, malují normalizovaná školní písmena? Nehodnotím, zda je to dobře/špatně. Ptám se na vnitřní motivaci – sebeřízení – hranice manipulace – násilí a hledám odpovědi…

…Buď prostě musí, protože stát dbá na vymáhání norem pod pohrůžkou sankcí. Dohlíží na to, aby děti byly každého půl roku vykonavatelem a vymahatelem norem (školou) přezkoušeny z učiva odpovídajícímu pro ten který ročník.

Nebo musí, protože rodiče mají starost o úspěch dětí ve světě, případně mají starost o něco úplně jiného či se skutečně domnívají, že vyplnit pracovní sešity z matematiky, sed nad čítankou, kreslení normalizovaných školních písmen, může být k něčemu dobré – a Ok, může to být i k něčemu dobré.

Tady je to jasné? Dospělí rozhodují o dětech, protože víc vědí, pomáhají, chrání = adultismus? Jenže co tehdy, když děti pracují dobrovolně na tomtéž? Prostě napodobují nějakého kamaráda? Proč má dítě potřebu napodobit tu činnost? Proč mu dospělí opatří pracovní sešity a čítanku bez nutnosti? Co by dělalo, mělo-li by k dispozici a na mysli jinou alternativu? Řekl mu někdo, že to dělat nemusí? Že je to sice způsob, jak se něco naučit, ale existují jiné? Investoval někdo čas, aby mu ukázal jaké? Jedná se o „TU“ vnitřní motivaci o které mluví lidé v souvislosti se sebeřízeným učením? Jedná se o maximum toho, jak může vypadat sebeřízené vzdělávání? Stačí nám to?

Jak je tomu v případě, když dítě vidí, vnímá, že máma má radost a cítí úlevu, sedí-li dítě nad čítankou, vyplňuje-li pracovní sešity z matematiky atp.? Máma má radost, že její domácí školáci dělají to, co děti ve škole. Máma proto zažívá pocit sebepotvrzení, obhájila si rozhodnutí učit se se svými dětmi mimo školu před rodinou, společností, kulturou, v níž žije? Mají-li děti radost, že táta má radost, protože děti dělají něco, co jim dělá radost? Má nějaký/jaký? význam fakt, že se jedná o radost z činností reprodukujících se v systému, který zotročuje děti, bez nějž by třeba došly tyto činnosti a nástroje jejich realizace (čítanky, písanky, školní pracovní sešity) zániku, případně doznaly radikální transformace?

Znesnadňuje přijímání a používání škol a školních pomůcek bez vymezení se vůči nim změnu paradigmatu schoolingu – rigidního modelu učení lidí minulého tisíciletí? Jak? Co s tím?

Je motivace založená na uspokojení potřeb rodiče a utišení svého strachu i strachu dospělých „TOU“ vnitřní motivací z textů o self-directed education, sebeřízení, unschoolingu? Vnímáte mezi nimi rozdíly? Jaké? Je důvěra a respekt k přáním rodičů – dospělých a následná změna v chování dítěte pod vlivem rozhodnutí dospělých např. nepoužívat, případně regulovat – omezovat technologie, stravování, spánek, učit se určitým věcem, určitým způsobem atp. sebeřízením dítěte? Jak poznáme že ano/ne?

Nezaměňujeme dětskou/lidskou vnitřní motivaci za realizaci svých přání, manipulaci/násilí? Jak poznáme, že způsob komunikace, pro který dítě jedná v souladu s našimi potřebami, není manipulací, byť laskavou, jemnou, skrytou? Takovým „malým, bezvýznamným, nenápadným směrováním“?

Rozhodně se jedná o motivaci dítěte a v konečném důsledku o vlastní rozhodnutí dítěte, řídit se z nějakého důvodu přáními a rozhodnutími dospělého. Mluvíme pak ještě o sebeřízení a vnitřní motivaci? Nebo o něčem jiném? O čem? Zajímá mě, jak vnitřní motivaci, sebeřízení a adultismus v těchto kontextech vnímáte vy?

Když jsme u toho adultismu, založila jsem na Wikipedii pahýl článku Adultismus. Chtěl-li by se vám pahýl editovat, přeložit text z Aj, pošlete mi ho, vložím ho tam, nebo editujte sami přímo ve Wiki.

Autor_ Michaela Stirner Řeřichová

0 komentářů