Zápisy do školy

Škola je jen možnost, je to Tvůj život! S novým rokem se pojí další zápisy dětí k povinné školní docházce…. tak jsem sepsala krátké zamyšlení jako výzvu k hledání odpovědí na položené otázky a k diskuzi. Škola je jen jedna z možností mezi nepřeberným množstvím…

„Škola je možnost, život jsi TY!“

Vytvořila jsem Facebookovou skupinu „Škola je možnost, život jsi TY!“ pro děti a mladé lidi – je místem vzájemné inspirace dětí a mladých lidí toužících po sebeřízení, sebeúčinnosti, seberealizaci, sebevyjádření, sebelásce, mezilidské vzájemnosti, dobrovolné spolupráci – je prostorem pro podporu v procesech dobrovolného rozhodování, uplatňování…

Znevýhodněné děti aneb Pro koho existuje povinná školní docházka?

zdroj: Svoboda učení, Znevýhodněné děti aneb Pro koho existuje povinná školní docházka? „Šijí“ se zákony o povinné školní docházce a vzdělávání na míru „neziskovkám“ a státním úředníkům, nebo rodinám a dětem? Znevýhodnění, děti sociálně slabých rodičů, nezodpovědných rodičů, nevzdělaných rodičů, rodičů s duševním onemocněním, alkoholiků, narkomanů, rváčů. Někteří svůj balíček…