„Škola je možnost, život jsi TY!“

Vytvořila jsem Facebookovou skupinu „Škola je možnost, život jsi TY!“ pro děti a mladé lidi – je místem vzájemné inspirace dětí a mladých lidí toužících po sebeřízení, sebeúčinnosti, seberealizaci, sebevyjádření, sebelásce, mezilidské vzájemnosti, dobrovolné spolupráci – je prostorem pro podporu v procesech dobrovolného rozhodování, uplatňování…