Odliv vyšší střední třídy mimo veřejné vzdělávání aneb Regulátorovo (další) falešné dilema

„Odliv lidí ze stávajícího systému vzdělávání je příčinou polarity společnosti!“ Odborníci na vzdělávání druhých lidí, resp. na vzdělávání všech dětí se předhánějí ve věštbách: Hrozí opt out lidí z vyšší střední třídy mimo veřejné vzdělávání. Hrozí další zvyšování nerovnosti v přístupu ke vzdělávání i zvětšující se rozdíly v tomto…

Kurikulum zvrácené morálky 2. část – Intuitivní pedagogika

Manipulace = ztráta důvěry – přestože je páchána intuitivně pedagogicky. Druhé pokračování reportu z akce Adato Paradigma – SETKÁVACÍ KRUH NA TÉMA: VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ Na akci jsem měla možnost znovu prožít a pozorovat, co se děje, nechám-li se vmanipulovat do situace, kterou jsem si nezvolila dobrovolně z vnitřní…

Vnitřní motivace

Vnitřní motivace dítěte, sebeřízení, laskavá manipulace adultistova, nebo zákeřné násilí státu?Kdepak je ta hranice? To mi řekněte! Jak si ji definujete, identifikujete? Existuje vůbec? Přijměte prosím tohle zamyšlení jako výzvu ke společnému učení se novým věcem, spíše než jako hejt rodičovských kompetencí a kritiku chování….

Mobily ve školách

Technologie ve školách jsou aktuálně diskutované téma. Jako osobní vlastnictví lidí = dětí jsou neakceptovatelnými jak mnohými školskými zařízeními, tak politiky, učiteli i rodiči. K některým účelům se naopak vzdělavatelům hodí a neváhají utratit tučný balík peněz za možnost využít je. Btw. v tom balíku…

„Škola je možnost, život jsi TY!“

Vytvořila jsem Facebookovou skupinu „Škola je možnost, život jsi TY!“ pro děti a mladé lidi – je místem vzájemné inspirace dětí a mladých lidí toužících po sebeřízení, sebeúčinnosti, seberealizaci, sebevyjádření, sebelásce, mezilidské vzájemnosti, dobrovolné spolupráci – je prostorem pro podporu v procesech dobrovolného rozhodování, uplatňování…

Znevýhodněné děti aneb Pro koho existuje povinná školní docházka?

zdroj: Svoboda učení, Znevýhodněné děti aneb Pro koho existuje povinná školní docházka? „Šijí“ se zákony o povinné školní docházce a vzdělávání na míru „neziskovkám“ a státním úředníkům, nebo rodinám a dětem? Znevýhodnění, děti sociálně slabých rodičů, nezodpovědných rodičů, nevzdělaných rodičů, rodičů s duševním onemocněním, alkoholiků, narkomanů, rváčů. Někteří svůj balíček…