Všichni, komu jsou blízké principy sebeřízení | svobody | nenásilné komunikace | sebeřízeného vzdělávání | unschooling | homeschooling | worldschooling | svobodné školy a další rozmanité způsoby učení, pojeďte s námi Mezi Jeleny. 🦌🦌

KAM VÁS ZVEME & CO TAM MŮŽETE ZAŽÍT?
► Sejdeme se tady


► 16 – 23 | 07 | 2020
► Jsme se sebou, hrajeme si, diskutujeme, muzicírujeme, pořádáme pro sebe navzájem workshopy, besedy, přednášky, děláme „nic“.

KOMU JE POBYT URČEN?
► Dětem – samotným (samostatným) i dětem s dospělými.
► Dospělým – samotným (samostatným) i s dětmi.

MÁ AKCE NĚJAKÁ PRAVIDLA?
► Vaše tělo a čas patří vám.
► Využití vašeho času je vaší zodpovědností.
► Dobrovolně se podílejte na čemkoliv, co vám dává smysl.
► Řiďte sebe.
► Ostatní lidi veďte tehdy, pokud vás požádají.
► Všímejte si, jak se cítíte, co potřebujete a komunikujte, pokud se potřebujete dozvědět, jak se cítí a co potřebují ostatní.
► Je pro nás důležité vytvářet bezpečné prostředí v souladu s principem nenásilí.

NA KOHO SE MŮŽETE OBRACET PRO INFORMACE?
► Pobyt organizujeme my Jiří Košárek a Michaela Řeřichová, jsme tu pro vás k dispozici od teď až do konce akce.
► Napsat nám můžete na info@seberizenevzdelavani.cz
Facebooková událost

KDE NAJDETE CENU A JAK SE MŮŽETE PŘIHLÁSIT?
► Informace o cenách, detaily k organizaci a přihlášku na akci najdete níže na této stránce.

Těšíme se na společně prožitý čas.