Světový týden sebeřízeného vzdělávání

Světový týden

sebeřízeného vzdělávání

Představte si týden věnovaný sebeřízenému vzdělávání, oslavu sebeřízeného vzdělávání kdekoli na světě.

Představte si, že lidé z různých zemí poprvé zjistí, co je SV.

Děti, dospívající a dospělí oslavují způsob, jakým přistupují k životu a ke vzdělání.

Představte si, že lidé vědomě prožívají den nebo více sebeřízeně.

Představte si studenty na vysokých školách a univerzitách, jak diskutují o tom, co je SV – na speciální akci nebo lekci.

Představte si, že se učitelé učí, jak své aktivity optimalizovat pro mladé lidi, se kterými pracují. 

Představte si, že se praktikující SV propojují a vyměňují si zkušenosti.

Představte si konferenci, fórum nebo neformální setkání ve vaší komunitě – kde SV je hlavním tématem.

Hlavní událostí v ČR je Fórum sebeřízeného vzdělávání.

Tradice vznikla v roce 2023 na území České republiky. Loňské události regionálních pořadatelů

Previous slide
Next slide

online nebo offline – diskusní sektání | lekce | projekce filmů | dny otevřených dveří | konference

ZORGANIZUJTE VLASTNÍ KOMUNITNÍ AKCI 23.-29. 09. 2024 ve vašem regionu. Jste ORGANIZACE a nebo JEDNOTIVEC? 

Všichni jste zváni k zapojení. Vytvoříte příležitost pro sdílení a spolupráci.

Vážení zájemci, jednotlivci a organizace, o organizaci vlastní akce v regionech v rámci Týdne sebeřízeného vzdělávání,

rádi bychom vám tu poskytli know-how, informace, set grafických podkladů ke stažení pro vaše sociální sítě a weby a inspirovali vás k zapojení konkrétními příklady formátů akcí, které můžete uspořádat. Stojíte o podporu a zveřejnění vaší události v mapách a na webech Aliance v ČR a USA?Dotazník prosím vyplňte do 30. 6. 2024
 
NABÍZÍME 
 
 • Možnost propagovat se na hlavní festivalové události v ČR, Fórum sebeřízeného vzdělávání.
 • Podporu při tvorbě grafiky pro vaše události.
 • Propagaci vaší události našimi kanály.
 • Umístění loga mezi ostatní regionální pořadatele.
 
FORMÁTY FESTIVALOVÝCH AKCÍ

Setkání příznivců, lekce, tematické promítání, besedy, přednášky, workshopy, dny otevřených dveří nebo cokoliv dalšího, co vám bude dávat smysl a bude vás bavit.

K ZAPOJENÍ MŮŽETE VYZVAT NAPŘÍKLAD MÍSTNÍ

 
 • žáky a studenty se zkušenostmi z konvenčního i sebeřízeného vzdělávání, kteří chtějí diskutovat, ptát se, sdělovat své potřeby;
 • učitele, kteří stojí o poznávání potřeb žáků a studentů, mají chuť tvořit možnosti a nalézat nové způsoby spolupráce;
 • rodiče, kteří hledají svou cestu ve výchově, zajímají se o možnosti vzdělávání a ptají se po zkušenostech;
 • zřizovatele škol a center sebeřízeného vzdělávání;
 • tvůrce politik a zástupce zájmových skupin nejen z oblasti vzdělávání, kteří stojí o to, aby třeba i ti nejzranitelnější a nejmenší z menšin měli možnost naplňovat své potřeby.
 
Zapojit se mohou také online prostřednictvím chatu a Google Meet.
 
 

PROČ TO DĚLÁME

 • Vytváříme prostor pro vztahy. Cílem jsou autentické mezigenerační dialogy o životě, potřebách lidí, o učení, mezilidské důvěře, o způsobech a možnostech vzdělávání.
 
 • Přejeme si otevřít mezigenerační dialog, aby lidé měli možnost zažít, že jsou vyslyšeni, a rozvíjet partnerství.
 
 • Abychom se dozvídali, co potřebují děti povinné školní docházkou, studenti různých typů škol na všech stupních vzdělávací soustavy, absolventi a ostatní dospívající.
 
 • Osvětavzdělávání jsou pro nás důležité. Chceme informovat.
 
 • Věříme, že dojde na brainstorming o inovacích a formách spolupráce.
 
 • Chceme přemýšlet, diskutovat a tvořit know how o svoboděsebeřízení.
 

„Představte si bránu do světa, kde je volná hra vnímána jako lidská vývojová potřeba. Kde se tedy všichni lidé učí prostřednictvím volné hry. Kde hra, práce a učení mají stejný význam. Způsob, jakým se lidé vzdělávají, je klíčem k této bráně. Naštěstí má každý na světě klíče ve svých rukou.“

Záznam z Fóra 2023

dnů
hodin
minut
vteřin

Pozvánka na Fórum 2023

 

MOŽNOSTI PODPORY

 
 • Chcete přispět penězi? Na nájem místa konání Fóra, technické zázemí, audiovizuální propagaci, tiskoviny, a další. Váš dar putuje na bankovní účet Aliance pro sebeřízené vzdělávání z. s., č. ú. 2201782001/2010
 
 • Stát se dobrovolníkem.
 • Chcete na akci propagovat vaše služby nebo zboží pro sebeřízené vzdělávání? 
 
 • Chcete nám pomoci s materiálním zajištěním akce? Třeba s tiskem grafických materiálů, občerstvením?
 
 • Stojíme o propagaci akce. Sdílejte o ní informace všude tam, kde uvážíte, že je třeba.

michaela.rerichova@seberizenevzdelavani.cz

 

KDY | KDE

Kdekoli na světě
23-29 | 09 | 2024
formulář pro pořadatele vlastních událostí, dobrovolníky a podporovatele