Světový festival sebeřízeného vzdělávání

Týdenní Festival má za cíl šířit osvětu o vzdělávání, podpořit setkáváníspolupráci.

Díky osvětovým akcím jednotlivců, iniciativ a organizací se sebeřízení dostává do popředí zájmu po celém světě.

Festival tvoříme společně jako oslavu svobody učení. Generace se propojují na cestě k budoucnosti.

Hlavní událostí je Fórum sebeřízeného vzdělávání.

Loňský ročník | události regionálních pořadatelů

ZORGANIZUJTE VLASTNÍ FESTIVALOVOU KOMUNITNÍ AKCI 4.-10. 11. 2024 ve vašem regionu či událost s projekcí streamu z Fóra 6. 11. 2024. 

Umožnit můžete online zapojení místních do Fóra prostřednictvím chatu.

Jste ORGANIZACE a nebo JEDNOTIVEC? Všichni jste vítáni.

Setkáte se, vytvoříte tím příležitost pro vztahyspolupráci.

Vážení zájemci, jednotlivci a organizace, o organizaci streamu události ve vedle.space nebo jiné vlastní akce v regionech v rámci Festivalu sebeřízeného vzdělávání,

rádi bychom vám tu poskytli know-how, informace, set grafických podkladů ke stažení pro vaše sociální sítě a weby a inspirovali vás k zapojení konkrétními příklady formátů akcí, které můžete uspořádat. 
 
NABÍZÍME 
 
 • Možnost propagovat se na hlavní festivalové události Fórum sebeřízeného vzdělávání ve vedle.space v Praze.
 • Podporu při tvorbě grafiky pro vaše události.
 • Propagaci vaší události našimi kanály.
 • Umístění loga mezi ostatní regionální pořadatele Festivalu sebeřízeného vzdělávání.
 
FORMÁTY FESTIVALOVÝCH AKCÍ

Setkání příznivců, tematické promítání, besedu, přednášku, workshop nebo cokoliv dalšího, co vám bude dávat smysl a bude vás bavit.

K ZAPOJENÍ MŮŽETE VYZVAT NAPŘÍKLAD MÍSTNÍ

 
 • žáky a studenty se zkušenostmi z konvenčního i sebeřízeného vzdělávání, kteří chtějí diskutovat, ptát se, sdělovat své potřeby;
 • učitele, kteří stojí o poznávání potřeb žáků a studentů, mají chuť tvořit možnosti a nalézat nové způsoby spolupráce;
 • rodiče, kteří hledají svou cestu ve výchově, zajímají se o možnosti vzdělávání a ptají se po zkušenostech;
 • zřizovatele škol a center sebeřízeného vzdělávání;
 • tvůrce politik a zástupce zájmových skupin nejen z oblasti vzdělávání, kteří stojí o to, aby třeba i ti nejzranitelnější a nejmenší z menšin měli možnost naplňovat své potřeby.
 
Zapojit se mohou také online prostřednictvím chatu a Google Meet.
 
 

PROČ TO DĚLÁME

 • Vytváříme prostor pro setkávání. Cílem jsou autentické debaty o životě, potřebách lidí, o učení, vztazích, o skutečné mezilidské důvěře, o způsobech a možnostech vzdělávání.
 
 • Abychom se dozvídali, co potřebují děti povinné školní docházkou, studenti různých typů škol na všech stupních vzdělávací soustavy, absolventi a ostatní dospívající.
 
 • Osvětavzdělávání jsou pro nás důležité.
 
 • Chceme informovat o chystaných změnách v systému vzdělávání. Projednávat se bude mimo jiné možné prodloužení povinné školní docházky, změna obsahů i forem vzdělávání a způsoby ověřování očekáváných výstupů a kompetencí.
 
 • Přejeme si otevřít mezigenerační dialog, aby lidé měli možnost zažít, že jsou vyslyšeni, a možnost rozvíjet partnerství.
 
 • Věříme, že dojde na brainstorming o inovacích a formách spolupráce.
 
 • Chceme s vámi mluvit o svoboděsebeřízení a o tom, co znamenají v kontextu vzdělávání.
 
 • Chceme informovat o chystaných změnách v systému vzdělávání. Projednávat se bude mimo jiné možné prodloužení povinné školní docházky, změna obsahů i forem vzdělávání a způsoby ověřování očekáváných výstupů a kompetencí.

Záznam z Fóra

dnů
hodin
minut
vteřin
 

MOŽNOSTI PODPORY

 
 • Chcete přispět penězi? Potřebujeme uhradit nájem místa konání Fóra, technické zázemí, audiovizuální propagaci, tiskoviny, a další. Váš dar putuje na bankovní účet  Aliance pro sebeřízené vzdělávání z. s., č. ú. 2201782001/2010
 
 • Stát se dobrovolníkem.
 
 • Chcete na akci propagovat vaše služby nebo zboží pro sebeřízené vzdělávání? 
 
 • Chcete nám pomoci s materiálním zajištěním akce? Třeba s tiskem grafických materiálů, občerstvením?
 
 • Stojíme o propagaci akce. Sdílejte o ní informace všude tam, kde uvážíte, že je třeba.

michaela.rerichova@seberizenevzdelavani.cz

 

KDY | KDE

04-10 | 11 | 2024
formulář pro dárce a zájemce o organizaci vlastí události v rámci Festivalu
Hlavní událostí je Fórum sebeřízeného vzdělávání
 
06 | 11 | 2024 od 17 | 00 do 21 | 15 diskuse + networking + afterparty
 
07 | 11 | 2023 od 17 | 00 do 21 | 15
 
diskuse + networking + after party
 

Adresa: Vchod E, Štefánikova 43a, Smíchov, 150 00 Praha 5 | odkaz do Google Maps

 
formulář pro zájemce o zapojení do debaty a rezervaci místa
 

Adresa: Vchod E, Štefánikova 43a, Smíchov, 150 00 Praha 5