besedy, přednášky, dny otevřených dveří,  projekce, neformální setkání, konference a další

besedy, přednášky, dny otevřených dveří, 

projekce, neformální setkání, konference a další

Vaše vlastní festivalové události na webu a mapě

Neurovědy, behaviorální vědy, etologický výzkum (chování zvířat). Ontogeneze a fylogeneze mozku, mozek v procesu učení, sebeřízené vzdělávání, volná hra jako synonymum k pojmu učení, hra jako vývojová potřeba lidí ve všech životních fázích, teorie motivace a sebeurčení.

Cílem Aliance, její vize, je svět, v němž je sebeřízené vzdělávání (nebo také vnitřně motivované učení) přijímáno za kulturní standard. Základní východiska Aliance poukazují na to, že lidé potřebují k životu možnost naplňovat své bilogické, psychologické a sociální potřeby. Vyrůstat v prostředích umožňujících volit si vlastní cesty k dospělosti.

Pět klíčových poznatků neurovědy o hře aneb Jak žáci přicházejí o wellbeing a duševní zdraví?

1. Hra je součástí neurobiologie všech savců. 2. Hra je jedním ze sedmi primárních emočních systémů, které jsou v lidském mozku předprogramovány. 3. Herní obvody (neboli herní systém) ve středním mozku jsou klíčové pro zapojení mozkové kůry (horní části mozku) v prvních letech života. 4. Hra je v mozku zakořeněna tak hluboko, že slouží jako základní motivační

Pokračovat ve čtení »

Nebezpečná poslušnost

Diskutují s vámi vaše děti? Zpochybňují čas od času vaše pohledy na věc? S odpovědí “protože sem to řek” by se nikdy nespokojily? Buďte za to vděčni. Je to dobře! Možná jim svou ochotou diskutovat a uznat vlastní chybu a omylnost dáváte do života mnohem víc, než jim přinese znalost řešení kvadratických rovnic nebo schopnost určit druh  vedlejší věty. Když se narodíme, jsme dobří a jsme otevření všemu,

Pokračovat ve čtení »

Pět klíčových poznatků neurovědy o hře aneb Jak žáci přicházejí o wellbeing a duševní zdraví?

1. Hra je součástí neurobiologie všech savců. 2. Hra je jedním ze sedmi primárních emočních systémů, které jsou v lidském mozku předprogramovány. 3. Herní obvody (neboli herní systém) ve středním mozku jsou klíčové pro zapojení mozkové kůry (horní části mozku) v prvních letech života. 4. Hra je v mozku zakořeněna tak hluboko, že slouží jako základní motivační

Pokračovat ve čtení »

Nebezpečná poslušnost

Diskutují s vámi vaše děti? Zpochybňují čas od času vaše pohledy na věc? S odpovědí “protože sem to řek” by se nikdy nespokojily? Buďte za to vděčni. Je to dobře! Možná jim svou ochotou diskutovat a uznat vlastní chybu a omylnost dáváte do života mnohem víc, než jim přinese znalost řešení kvadratických rovnic nebo schopnost určit druh  vedlejší věty. Když se narodíme, jsme dobří a jsme otevření všemu,

Pokračovat ve čtení »