informujeme o způsobech a výhodách sebeřízeného vzdělávání, podporujeme příležitosti pro sebeřízené vzdělávání a sdružujeme jeho příznivce

Previous slide
Next slide
Previous slide
Next slide

Jak je to ve světě s legislativou upravující povinnou školní docházku, domácí vzdělávání a unschooling. Seznam Sudbury škol, výzkum | studie | publikace – volná hra, motivace, neurovědy, učení. Seznam škol asociovaných v Europian Democratic Education Community, centra sebeřízeného vzdělávání a tzv. centra agilního modelu učení.

Cílem Aliance, její vize, je svět, v němž je sebeřízené vzdělávání (nebo také vnitřně motivované učení) přijímáno za kulturní standard. Základní východiska Aliance poukazují na to, že lidé potřebují k životu možnost naplňovat své bilogické, psychologické a sociální potřeby. Vyrůstat v prostředích umožňujících volit si vlastní cesty k dospělosti.

Proč se děti učí?

Jsem v kontaktu s dětmi a mladými lidmi. Měla jsem možnost poznat mnoho škol. Některé školy se snaží o různé inovativní způsoby vzdělávání, prezentují se jako prostředí založená na respektujícím a individuálním přístupu. Přesto téměř ve všech školách pozoruji učení založené na vnější motivaci. Sleduji, že při sebevětším nadšení v počátcích vzdělávání na těchto školách, děti a mladí lidé sklouznou do

Pokračovat ve čtení »

Nebezpečná poslušnost

Diskutuji s vámi vaše děti? Zpochybňují čas od času vaše pohledy na věc? S odpovědí “protože sem to řek” by se nikdy nespokojily? Buďte za to vděčni. Je to dobře! Možná jim svou ochotou diskutovat a uznat vlastní chybu a omylnost dáváte do života mnohem víc, než jim přinese znalost řešení kvadratických rovnic nebo schopnost určit druh  vedlejší věty. Když se narodíme, jsme dobří a jsme otevření všemu,

Pokračovat ve čtení »

Proč se děti učí?

Jsem v kontaktu s dětmi a mladými lidmi. Měla jsem možnost poznat mnoho škol. Některé školy se snaží o různé inovativní způsoby vzdělávání, prezentují se jako prostředí založená na respektujícím a individuálním přístupu. Přesto téměř ve všech školách pozoruji učení založené na vnější motivaci. Sleduji, že při sebevětším nadšení v počátcích vzdělávání na těchto školách, děti a mladí lidé sklouznou do

Pokračovat ve čtení »

Nebezpečná poslušnost

Diskutuji s vámi vaše děti? Zpochybňují čas od času vaše pohledy na věc? S odpovědí “protože sem to řek” by se nikdy nespokojily? Buďte za to vděčni. Je to dobře! Možná jim svou ochotou diskutovat a uznat vlastní chybu a omylnost dáváte do života mnohem víc, než jim přinese znalost řešení kvadratických rovnic nebo schopnost určit druh  vedlejší věty. Když se narodíme, jsme dobří a jsme otevření všemu,

Pokračovat ve čtení »