v průběhu každého roku organizujeme pobytové akce pro děti, dospívající a dospělé

Všichni, kdo objevujtete sebeřízení, učíte se respektující komunikaci, nebo jsou vám blízké principy sebeřízeného vzdělávání, unschooling | homeschooling | worldschooling | svobodné školy a další rozmanité způsoby vnitřně řízeného učení, pojeďte s námi.

KAM VÁS ZVEME & CO TAM MŮŽETE ZAŽÍT?

TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ POBYTU 2024 BRZY ZVEŘEJNÍME

Hrajeme si, diskutujeme, vaříme, muzicírujeme, pořádáme pro sebe navzájem workshopy, besedy, přednášky a děláme „nic“.

Znáte, jaké to je, když skutečně nic nemusíte, ale současně můžete opravdu cokoli, pokud tím někomu neubližujete?

KOMU JE POBYT URČEN?

Dětem, dospívajícím, dospělým.

MÁ AKCE NĚJAKÁ PRAVIDLA?

Ať jste kdekoli na cestě k sebeřízení, jste vítáni.

Řiďte sebe

Vaše tělo a čas patří vám. Využití vašeho času je vaší zodpovědností. Dobrovolně se podílejte na čemkoliv, co vám dává smysl.

Všímejte si, jak se cítíte, co potřebujete a komunikujte, pokud se potřebujete dozvědět, jak se cítí a co potřebují ostatní.

Je pro nás důležité vytvářet bezpečné prostředí v souladu s principem nenásilí.

KAM SE MŮŽETE OBRACET PRO INFORMACE?

info@seberizenevzdelavani.cz

KDE NAJDETE CENU A JAK SE MŮŽETE PŘIHLÁSIT?

Informace o cenách, detaily k organizaci a přihlášku najdete…

Těšíme se na to, co společně prožijeme!

Z historie… letní pobyt v Plané nad Lužnicí 2019 | letní pobyt v Jelení 2020 | letní pobyt ve Vítkovicích 2021