členství

Vítáme každého, kdo se cítí být součástí hnutí za sebeřízené vzdělávání, propaguje principy SV a cíle Aliance.

Příznivci sebeřízeného vzdělávání, organizace i jednotlivci, se mohou stát podporovateli. Mohou se také přímo podílet na činnosti Aliance, pokud jim dávají smysl její vize a mise.

Rozhodli jsme se usilovat o prostředí bez hodnocení a srovnávání. Také proto nepodporujeme seznam asociovaných členů. Věříme v osobní odpovědnost a tomu, že vytváření seznamu členů by mohlo vést k zavádějícímu dojmu, že je možné zaručit shodný přístup asociovaných členů k principům sebeřízení.

Zejména v případě organizací nabízejících služby pro vzdělávání, bychom se jen neradi podíleli na šíření přesvědčení, že můžeme garantovat.

Srdečně zveme školy a další jednotlivce i organizace k autentické a dobrovolné spolupráci. Pokud směřujete k sebeřízenému vzdělávání, jste vítáni.

Hledáte školu k docházce nebo kmenovou školu pro zápis k individuálnímu vzdělávání? Můžete si například na internetu vyhledat nejbližší školu propagující se způsobem, který vám ladí. Návštěva a především dlouhodobější pobyt jsou způsoby, jak zjistit, zda je v souladu s vámi také její kultura.

Čestní Členové

Dlohodobou aktivní činností významně pozitivně přispívají nebo přispěli hnutí za sebeřízené vzdělávání a Alianci. Jsou voleni Členy Aliance pro sebeřízené vzdělávání.

Členské příspěvky

Věříme, že sami nejlépe dokážete zvážit své možnosti a ohodnotit, jakou cenu pro vás má činnost Aliance. Proto jsou příspěvky dobrovolné. Sebeřízené vzdělávání potřebuje zapojení lidí, investice času a spolupráci jednotlivců i organizací na projektech vedoucích k cílům Aliance. Smyslem všech typů členství je partnerství.

Máte otázky?

Napište nám na info@seberizenevzdelavani.cz

Více o možnostech PODPORY ¦→ ZAPOJENÍ ¦→ LIDECH