členství

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

Členové

Jednotlivci a organizace ¦→ školy ¦→ vzdělávací centra ¦→ iniciativy ve vzdělávání ¦→ a další rozmanité formy organizace lidí ¦→ deklarují členstvím v Alianci svůj postoj ke vzdělávání. Jsou součástí hnutí za sebeřízené vzdělávání, propagují principy SV a cíle Aliance. Podílejí se přímo na činnosti Aliance, aktivně podporují její aktivity.

PODPOROVATELÉ

Lidé deklarující členstvím v Alianci svůj postoj ke vzdělávání. Jsou součástí hnutí za sebeřízené vzdělávání, propagují principy SV a cíle Aliance. Jsou vítáni, pokud se chtějí zapojit do aktivit Aliance, nebo si přejí podpořit její činnost jiným způsobem.

Čestní Členové

Dlohodobou aktivní činností významně pozitivně přispívají nebo přispěli hnutí za sebeřízené vzdělávání a Alianci.

Členské příspěvky

Členské příspěvky nebyly stanoveny pro žádný typ členství. Sebeřízené vzdělávání potřebuje zapojení lidí, investice času a spolupráci jednotlivců i organizací na projektech vedoucích k cílům Aliance. Smyslem všech typů členství je utvářet partnerství.

Máte otázky?

Napište nám na info@seberizenevzdelavani.cz

Více o možnostech PODPORY ¦→ ZAPOJENÍ ¦→ LIDECH