podpora týmové | skupinové kultury

Potřebuje váš tým čas od času sdílet kulturu s někým, kdo respektuje soukromí, zachovává mlčenlivost, cení si principů nenásilí a sebeřízení, všímá si pocitů a potřeb jednotlivých lidí, vnímá způsob komunikace a dokáže otevřeně sdílet vyžádanou zpětnou vazbu na to všechno? S cíli provětrat vztahy, pokusit se o vytvoření prostoru pro „myšlení mimo krabici“ a udržovat povědomí o kultuře založené na nenásilí a sebeřízení?

Všechny služby poskytujeme dobrovolnicky a bezplatně. Nabídku Aliance můžete podpořit dobrovolným příspěvkem.

o čem to může být

„Stále dokola řešíme jeden problém. Kdykoli začneme o něčem jiném, končíme stejně. Cyklíme se.

„V naší skupině najednou vnímám napětí. Nevím, čím to je.“

„Shodli jsme se na konsensuálním rozhodování všech členů komunity. Jenže teď nerozhodneme nic, protože jeden člen trvá na svém. Naše činnost je tím paralyzovaná.“

Mysleli jsme, že když se schodneme na tom, že je pro nás důležité sebeřízené vzdělávání, stačí to. Prostě základ pro společné fungování. Ukazuje se, že to tak není. Nestačí to.“

¦→ vy jste experty na vaši komunitní kulturu

¦→ žádné nevyžádané rady

¦→ nasloucháme, když potřebujete

¦→ sdílíme know how, když projevíte zájem