podpořit

Aliance pro sebeřízené vzdělávání jsou dobrovolně se organizující lidé. Činnosti Aliance jsou financovány ze soukromých zdrojů dárců a členů.

Organizace ve spolku umožňuje Alianci řízení projektů, které by nebyly proveditelné na čistě dobrovolném základě. Více o možnostech;

FUND; Rozhodnutím investovat prostředky uskutečňujeme volbu. Ta se stává nástrojem změny.

Váš finanční příspěvek putuje na bankovní účet nebo kryptoměnovou adresu Aliance pro sebeřízené vzdělávání z. s.

Č. ú. 2201782001/2010

IBAN CZ 83 2010 0000 0022 0178 2001

SWIFT/BIC FIOBCZPPXXX

Bitcoin adresa

32kanDeYYCafoJkJyd1vvchGGMJoEofCpU

 

JAKÉ AKTIVITY MŮŽETE PODPOŘIT?

¦→ Prostřednictvím webu, sociálních sítí, osvětových akcí a mediálních kampaní, šíříme povědomí o sebeřízeném vzdělávání, jeho pricipech a formách.

¦→ Poskytujeme podporu těm, kteří se chtějí vzdělávat sebeřízeně a těm, kteří chtějí poskytovat vzdělávací příležitosti pro sebeřízené vzdělávání.

¦→ Propojujeme lidi, tvoříme síť sebeřízeného vzdělávání.

 

ČÍM A JAK MŮŽETE ALIANCI PODPOŘIT?

¦→ Investicí času do činností Aliance.

¦→ Materiálním přispěním projektům.

¦→ Peněžním darem na organizaci osvětových akcí.

¦→ Překládejte články, knihy.

¦→ Publikujte vlastní texty.

¦→ Organizujte setkání, besedy a další osvětové akce.

¦→ Sdělte nám vlastní nápady.

¦→ Propojujte lidi, sponzory.

¦→ Sdílejte texty o SV.

 

O podpoře nás můžete informovat na info@seberizenevzdelavani.cz. Děkujeme Vám.

Více o možnostech ZAPOJENÍ ¦→ LIDÉ