OTEVŘENÝ DOPIS

Vysvědčení pro státní gymnázium v Praze

Rozhovor s maturantkou Sárou si nenechte ujít, pokud přemýšlíte, kam poslat své dítě na střední školu nebo jste student základní školy, který se chystá na přijímací zkoušky na střední. Možná jste učitel, ředitel, zřizovatel střední školy

pokračovat ve čtení »

Co si takhle přestat stěžovat?

Co si takhle přestat stěžovat? Na učitele, na RVP, na zákony, na rodiče? Co si přestat stěžovat, že něco nejde… … že já bych jako učitelka změnu moc chtěla, ale rodiče jsou takoví a takoví a vlastně

pokračovat ve čtení »

Otevřený dopis Šance pro vzdělávání

Vážení členové vlády, poslanci a senátoři, dosud jsou dětem a mladým lidem předepsány formy a očekávané výstupy vzdělávání. Jsme zklamáni, když děti ztrácí vnitřní motivaci a vzdělávání jim nedává smysl. Postrádáme důvěru ve schopnosti rodičů, dětí a mladých lidí rozhodovat

pokračovat ve čtení »

Patří koncept lidských práv do rukou států?

Státní instituce se neptají každého jednotlivého člověka kdo jsi, co cítíš a co potřebuješ. Pocity i potřeby konkrétních lidí se ztrácí v rozhodnutích mocných. Tito a další lidé jsou si toho vědomi. A vy? Začlenění myšlenky lidských práv do mezinárodního

pokračovat ve čtení »

Sebeřízené vzdělávání v ČR. Je to možné?

„Legislativní rámec už je. Školský zákon, prostřednictvím Rámcových vzdělávacích programů, dává velkou svobodu školám a existují svobodné školy, které získaly povolení, akreditaci MŠMT. Navíc máme právo na domácí vzdělávání.“ Autor citátu vyjadřuje stále běžnou představu o současných

pokračovat ve čtení »

Legální možnost vzdělávat se jinak než prostřednictvím škol, je vyjádřením faktu, že v dnešní době se lidé mají možnost nejlépe rozvíjet a vzdělávat vlastním způsobem.

Jako malá jsem chodila moc ráda do školy. Byla jsem „celkem chytrá“ a rychle jsem si „dělala přátele“. Vždy jsem se naučila to, co bylo v danou chvíli „potřeba“. Samozřejmě byly předměty, které mi nešly, a do dneška

pokračovat ve čtení »

Otevřený dopis Liberecké Sudbury školy

Vážení zákonodárci, obracím se na vás jménem naší komunitní Liberecké Sudbury školy. v současné době v naší zemi zákon ukládá povinnost školní docházky v rámci základního vzdělávání. Dále ve výjimečných případech schválených ředitelem školy umožňuje plnit povinnou

pokračovat ve čtení »

Sebeřízené vzdělávání umožňuje vznik mnoha nových forem škol a snad nevyčerpatelné zdroje možností, jak naplňovat svůj život nejen vědomostmi.

Jako žena, která si před několika lety prošla povinnou školní docházkou, jako matka 8letého synka, který se učí v rámci individuálního vzdělávání, podporuji autonomii lidí a jejich cestu k odstraňování překážek sebeřízenému vzdělávání jako legitimní volby ve vzdělávání.

pokračovat ve čtení »

Kdo je zodpovědný a jak se stát změnou aneb Odpovídá povinná školní docházka potřebám dětí? | #05

Povinná školní docházka může paradoxně představovat překážku k dosažení plnohodnotné gramotnosti. Tento fenomén může přispívat k prohlubování sociálních rozdílů, znevýhodnění a dokonce i sociálnímu vyloučení.   Děti, které jsou povinny navštěvovat konvenční školy, často ztrácí svou vnitřní motivaci k učení

pokračovat ve čtení »

Financování, rovný přístup a spravedlnost aneb Odpovídá povinná školní docházka potřebám dětí? | #04

Financování sociálních a vzdělávacích služeb: Překonání výzev dotačního systému   V současné době se sociální a vzdělávací služby často financují prostřednictvím státních dotací. Tento systém však přináší řadu problémů a výzev, které mohou vést k neefektivitě a plýtvání zdroji. Tento

pokračovat ve čtení »

Znevýhodněné děti, trauma aneb Odpovídá povinná školní docházka potřebám dětí? | #01

Sociální znevýhodnění a trauma: Pochopení a řešení v kontextu výchovy a vzdělávání  V naší společnosti existují lidé, kteří se potýkají s obtížnými životními okolnostmi, které jim brání v naplňování jejich lidských potřeb. Tito jedinci bývají označováni jako „znevýhodněné děti“. Znevýhodnění těchto

pokračovat ve čtení »