07 | 11 | 2023 od 17 | 00 do 21 | 15 diskuse + networking + afterparty

Fórum sebeřízeného vzdělávání

Hlavní událost týdenního Festivalu sebeřízeného vzdělávání má za cíl šířit osvětu o vzdělávání.

Fórum vytváří příležitost pro ty, kteří chtějí sdílet zkušenosti s různými způsoby vzdělávání a výchovy. Prostor, pro vyjádření toho, co prožívají a potřebují. 

Platforma pro mezigenerační dialogspolupráci.

Záznam z Fóra

 • podložka na psaní a nebo blok, psací potřeby
 • sluchátka a zařízení s připojením k internetu, pokud budete chtít využít tlumočení prostřednictvím aplikace Zoom
 • instalace aplikace Zoom do Vašeho zařízení

Stream celého průběhu události a chat ke streamu budou na tomto odkazu https://www.youtube.com/live/2z7nMhXxmTs

Příspěvek Petera Graye (online) bude v angličtině – na místě ve Vedle space i v Youtube streamu. Zájemci o tlumočení se mohou připojit na svém vlastním zařízení do aplikace Zoom, kterou je třeba nainstalovat do zařízení a poslouchat český překlad do vlastních sluchátek. V aplikaci Zoom je potřeba zvolit český překlad. Kapacita aplikace je omezena na sto posluchačů. Proto doporučujeme nainstalovat aplikaci s předstihem a před začátkem vstupu se už jen připojit k tomuto odkazu https://us06web.zoom.us/j/84218081510

V průběhu Fóra budeme používat také AhaSlides. Je to interaktivní online nástroj pro zapojení hostů a sledujících stream. Nabízí možnosti vytvářet ankety, klást otázky, označit otázky ostatních, na které byste rádi znali odpověď nebo komentovat, zapisovat poznámky, nápady, kontakty sloužící k brainstormingu, ke spolupráci. Nevyžaduje instalaci aplikace do zařízení. Stačí otevřít tento odkaz https://audience-ahaslides-com.translate.goog/FSV2023?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=cs&_x_tr_hl=en&_x_tr_pto=wapp&_x_tr_hist=true

Můžete přinést cokoliv, co byste rádi sdíleli na společném stole. K dispozici bude voda, káva, čaj, džus a pohoštění dobrovolníků.

Upoutávka

PROGRAM

16:30-16:50

příchod

 

17:00-18:45

úvodní slovo pořadatelů a sdílení příběhů řečníků s komentáři Jany Nováčkové, psycholožky a spoluautorky knihy a stejnojmenného konceptu Respektovat a být respektován

 

18:45-19:00

pauza

 

19:00-19:30

příspěvek Petera Graye, výzkumného vývojového psychologa z Boston College, který se zabývá souvislostmi mezi evolucí člověka, hrou a procesem učení (online)

 

19:30-20:30

dialog, spolupráce, závěrečné sdílení

 

20:30-21:15

after party

 

21:15

konec

 PROGRAM

16:30–16:50

17:00–18:45

18:45–19:00

19:00–19:30

19:30–20:30

20:30–21:15

21:15

příchod

úvodní slovo pořadatelů a sdílení příběhů řečníků s komentáři Jany Nováčkové, psycholožky a spoluautorky knihy a stejnojmenného konceptu Respektovat a být respektován

pauza

příspěvek Petera Graye, výzkumného vývojového psychologa z Boston College, který se zabývá souvislostmi mezi evolucí člověka, hrou a procesem učení

dialog, spolupráce, závěrečné sdílení

after party

konec

 • Setkáme se, abychom se dozvídali, co potřebují lidé povinní školní docházkou, studenti různých typů škol na všech stupních vzdělávací soustavy, absolventi a ostatní dospívající.
 
 • Cílem je autentická debata o životě, potřebách lidí, o učení, vztazích, o skutečné mezilidské důvěře, o způsobech a možnostech vzdělávání.
 
 • Přejeme si otevřít mezigenerační dialog, aby lidé měli možnost zažít, že jsou vyslyšeni a možnost rozvíjet partnerství.
 
 • Věříme, že dojde na brainstorming o inovacích a formách spolupráce.
 
 • Chceme s vámi mluvit o svoboděsebeřízení a o tom, co znamenají v kontextu vzdělávání.
 
 • K dispozici bude překlad knihy Petera Graye, které přeložila Petra Pokorná Žádníková
Pokud vás napadne, kdo další by se rád do diskuse zapojil, přišel do publika, zorganizoval regionální akci s projekcí streamu či se jinak zapojil, neváhejte mu nasdílet formulář nebo nás propojte.
 
Těšíme se na všechno, co společně prožijeme!
Gabriela Ježková, Jiří Košárek a Michaela Řeřichová
 

HOSTÉ

 • žáci a studenti se zkušenostmi s různými způsoby výchovy a vzdělávání
 
 • Peter Gray, americký psycholog a vědec. Působí jako profesor psychologie na Boston College a je autorem úvodní učebnice psychologie. Je známý svou prací o vztazích mezi vzděláváním, hrou a evolučním pohledem na teorii psychologie.
 
 • Jana Nováčková, psycholožka, spoluautorka knihy a stejnojmenného konceptu Respektovat a být respektován
 
 • Ladislav Hrzal, školský ombudsman
 
 • Jan Jiterský, předseda expertního panelu pro revizi Rámcových vzdělávacích programů a zástupce ředitele odboru základního, předškolního a speciálního vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
 
 • Zvaní jsou: ministr školství, pan Mikuláš Bek a jeho Kancelář, poradci ministra, členové Národního konventu pro vzdělávání, zástupci České školní inspekce, zástupci z Národního pedagogického institutu a další, kdo se zajímají o vzdělávání.
 
 • Možnost zapojení se také online prostřednictvím chatu ke streamu.

ŘEČNÍCI

 

ZVEME DO PUBLIKA

 • žáky a studenty, kteří chtějí diskutovat, ptát se, sdělovat své potřeby;
 
 • učitele, kteří stojí o poznávání potřeb žáků a studentů, mají chuť tvořit možnosti a nalézat nové způsoby spolupráce;
 
 • rodiče, kteří hledají svou cestu ve výchově, zajímají se o možnosti vzdělávání a ptají se po zkušenostech;
 
 • tvůrce politik a zástupce zájmových skupin nejen z oblasti vzdělávání, kteří stojí o to, aby třeba i ti nejzranitelnější a nejmenší z menšin měli možnost naplňovat své potřeby.

ZORGANIZUJTE VLASTNÍ FESTIVALOVOU KOMUNITNÍ AKCI ve vašem regionu či událost s projekcí streamu z Fóra ve vedle.space

Jste ORGANIZACE a nebo JEDNOTIVEC? Všichni jsou vítáni.

Umožnit můžete zapojení místních online prostřednictvím chatu nebo Google Meet.

Setkáte se, vytvoříte tím příležitost pro vztahyspolupráci.

AKCE budou probíhat 06 – 12 | 11 | 2023

Vážení zájemci, jednotlivci a organizace, o organizaci streamu události ve vedle.space nebo jiné vlastní akce v regionech v rámci Festivalu sebeřízeného vzdělávání,

rádi bychom vám tu poskytli know-how, informace, set grafických podkladů ke stažení pro vaše sociální sítě a weby a inspirovali vás k zapojení konkrétními příklady formátů akcí, které můžete uspořádat. 
 
NABÍZÍME 
 
 • Možnost propagovat se na hlavní festivalové události Fórum sebeřízeného vzdělávání ve vedle.space v Praze.
 • Podporu při tvorbě grafiky pro vaše události.
 • Propagaci vaší události našimi kanály.
 • Umístění loga mezi ostatní regionální pořadatele Festivalu sebeřízeného vzdělávání.
 
FORMÁTY FESTIVALOVÝCH AKCÍ

Setkání příznivců, tematické promítání, besedu, přednášku, workshop nebo cokoliv dalšího, co vám bude dávat smysl a bude vás bavit.

K ZAPOJENÍ MŮŽETE VYZVAT NAPŘÍKLAD MÍSTNÍ

 
 • žáky a studenty se zkušenostmi z konvenčního i sebeřízeného vzdělávání, kteří chtějí diskutovat, ptát se, sdělovat své potřeby;
 • učitele, kteří stojí o poznávání potřeb žáků a studentů, mají chuť tvořit možnosti a nalézat nové způsoby spolupráce;
 • rodiče, kteří hledají svou cestu ve výchově, zajímají se o možnosti vzdělávání a ptají se po zkušenostech;
 • zřizovatele škol a center sebeřízeného vzdělávání;
 • tvůrce politik a zástupce zájmových skupin nejen z oblasti vzdělávání, kteří stojí o to, aby třeba i ti nejzranitelnější a nejmenší z menšin měli možnost naplňovat své potřeby.
 
Zapojit se mohou také online prostřednictvím chatu a Google Meet.
 
 

PROČ TO DĚLÁME

 • Vytváříme prostor setkání, chceme být spolu, poznávat se a rozvíjet spolupráci.
 
 • Vznikne příležitost pro ty kteří chtějí s ostatními sdílet své zkušenosti nejen se vzděláváním a pomluvit o svých potřebách.
 
 • Osvětavzdělávání jsou pro nás důležité.
 
 • Chceme informovat o chystaných změnách v systému vzdělávání. Projednávat se bude mimo jiné možné prodloužení povinné školní docházky, změna obsahů i forem vzdělávání a způsoby ověřování očekáváných výstupů a kompetencí.
 

MOŽNOSTI PODPORY

Příspěvek na podporu akce a jeho výše jsou dobrovolné. Věříme, že sami nejlépe zvážíte své možnosti a ohodnotíte její přínos.
 
 • Stát se dobrovolníkem.
 
 • Máte chuť na akci propagovat své služby nebo zboží pro sebeřízené vzdělávání?
 
 • Chcete přispět penězi? Potřebujeme uhradit nájem ve vedle.space, cestovné studentům, propagaci, tiskoviny, občerstvení a další. Váš dar putuje na bankovní účet  Aliance pro sebeřízené vzdělávání z. s., č. ú. 2201782001/2010
 
 • Chcete nám pomoci s materiálním zajištěním akce? Třeba s tiskem grafických materiálů, občerstvením?
 
 • Stojíme o propagaci akce, sdílejte o ní informace všude tam, kde uvážíte, že je třeba.

michaela.rerichova@seberizenevzdelavani.cz

 

KDY | KDE

07 | 11 | 2023 od 17 | 00 do 21 | 15 diskuse + networking + after party
 
07 | 11 | 2023 od 17 | 00 do 21 | 15
diskuse + networking + after party
 

Adresa: Vchod E, Štefánikova 43a, Smíchov, 150 00 Praha 5

Vedle Space se nachází v prostranství, do kterého vejdete bránou nedaleko zastávky MHD Arbesovo náměstí mezi prodejnou Yves Rocher a řeznictvím. Brána bude označena grafikou Fóra.

 

michaela.rerichova@seberizenevzdelavani.cz

info@seberizenevzdelavani.cz

Adresa: Vchod E, Štefánikova 43a, Smíchov, 150 00 Praha 5 | odkaz do Google Maps

Vedle Space se nachází v prostranství, do kterého vejdete bránou nedaleko zastávky MHD Arbesovo náměstí mezi prodejnou Yves Rocher a řeznictvím. Brána bude označena grafikou Fóra.

 
formulář pro zájemce o zapojení do debaty a rezervaci místa
 

koordinace | media michaela.rerichova@seberizenevzdelavani.cz

obecné dotazy info@seberizenevzdelavani.cz