VZDĚLÁVACÍ POLITIKA

Je potřebný soulad změn ve vzdělávání s vědeckými poznatky

Uveřejňujeme podnět PhDr. Jany Nováčkové, CSc. zaslaný 28. 8. 2023 Národnímu konventu o vzdělávání. Vnímám toto vážené shromáždění jako jednu z klíčových platforem pro diskusi a nalezení reálných možností pro naplňování cílů vzdělávání, deklarovaných v základních státních dokumentech: zvyšovat kompetence dětí

pokračovat ve čtení »

Dospívání ve svobodné škole Donum Felix | video

Poslechněte si jedinečný příběh Valerie, její autentické vyprávění dospívajícího v respektující rodině a na základní škole Donum Felix, která dětem umožňuje sebeřízené vzdělávání. Čerstvá maturantka střední svobodné demokratické školy Donum Felix odpovídá na nejčastější otázky jako: Připraví

pokračovat ve čtení »

PŘÍŠTÍ GENERACE UŽ TO BUDE MÍT ÚPLNĚ JINAK

Přemýšlím o tom, že i v komunitách příznivců respektujícího přístupu a sebeřízeného vzdělávání může být výzvou odlišit důvěru a respekt od nároků a očekávání. Ostatně, kdo z nás měl možnost se to naučit? Měli jste možnost na vlastní kůži zažít respektující přístup

pokračovat ve čtení »

Skryté kurikulum školní výuky 

Představte si typickou třídu na základní škole. Místnost plnou lavic, v nichž sedí třicet dětí, a učitel, který mezi nimi prochází. Vzpomínáte na hodiny dějepisu, kdy jste sami ještě byli součástí povinné školní docházky? Vaše učitelka možná

pokračovat ve čtení »

Vysvědčení pro státní gymnázium v Praze

Rozhovor s maturantkou Sárou si nenechte ujít, pokud přemýšlíte, kam poslat své dítě na střední školu nebo jste student základní školy, který se chystá na přijímací zkoušky na střední. Možná jste učitel, ředitel, zřizovatel střední školy

pokračovat ve čtení »

O časopisu American Journal of Play

American Journal of Play je recenzovaná multidisciplinární publikace, která slouží jako fórum pro diskusi o historii, vědě a kultuře hry. Časopis, který vydává třikrát ročně The Strong museum v Rochesteru ve státě New York, obsahuje články, rozhovory a recenze

pokračovat ve čtení »

Co si takhle přestat stěžovat?

Co si takhle přestat stěžovat? Na učitele, na RVP, na zákony, na rodiče? Co si přestat stěžovat, že něco nejde… … že já bych jako učitelka změnu moc chtěla, ale rodiče jsou takoví a takoví a vlastně

pokračovat ve čtení »

Otevřený dopis Šance pro vzdělávání

Vážení členové vlády, poslanci a senátoři, dosud jsou dětem a mladým lidem předepsány formy a očekávané výstupy vzdělávání. Jsme zklamáni, když děti ztrácí vnitřní motivaci a vzdělávání jim nedává smysl. Postrádáme důvěru ve schopnosti rodičů, dětí a mladých lidí rozhodovat

pokračovat ve čtení »

Patří koncept lidských práv do rukou států?

Státní instituce se neptají každého jednotlivého člověka kdo jsi, co cítíš a co potřebuješ. Pocity i potřeby konkrétních lidí se ztrácí v rozhodnutích mocných. Tito a další lidé jsou si toho vědomi. A vy? Začlenění myšlenky lidských práv do mezinárodního

pokračovat ve čtení »

Odkud skutečně pochází produktivita pracovníků

Během dne, který jsem trávil spolu s Ericem Hanushkem se mě opakovaně ptal: „Pokud rostoucí produktivita pracovníků nepochází ze vzdělávání, odkud pochází?“ Dobrá otázka. V premoderním světě byli pracovníci málo vzdělaní a měli nízkou produktivitu. V moderním světě mají

pokračovat ve čtení »

Sebeřízené vzdělávání v ČR. Je to možné?

„Legislativní rámec už je. Školský zákon, prostřednictvím Rámcových vzdělávacích programů, dává velkou svobodu školám a existují svobodné školy, které získaly povolení, akreditaci MŠMT. Navíc máme právo na domácí vzdělávání.“ Autor citátu vyjadřuje stále běžnou představu o současných

pokračovat ve čtení »

Limity důvěry dětem

Dětem by mělo být důvěřováno v rozhodování o zásadních otázkách týkajících se jejich vzdělávání – života. Toto stanovisko dokonce oficiálně zastávají vládní i nevládní organizace podporující a pracující na vymáhání práv dětí. Jaká je praxe? [1] Sebeřízené vzdělávání vyžaduje,

pokračovat ve čtení »

Legální možnost vzdělávat se jinak než prostřednictvím škol, je vyjádřením faktu, že v dnešní době se lidé mají možnost nejlépe rozvíjet a vzdělávat vlastním způsobem.

Jako malá jsem chodila moc ráda do školy. Byla jsem „celkem chytrá“ a rychle jsem si „dělala přátele“. Vždy jsem se naučila to, co bylo v danou chvíli „potřeba“. Samozřejmě byly předměty, které mi nešly, a do dneška

pokračovat ve čtení »

Otevřený dopis Liberecké Sudbury školy

Vážení zákonodárci, obracím se na vás jménem naší komunitní Liberecké Sudbury školy. v současné době v naší zemi zákon ukládá povinnost školní docházky v rámci základního vzdělávání. Dále ve výjimečných případech schválených ředitelem školy umožňuje plnit povinnou

pokračovat ve čtení »

V Sudbury škole nevyrůstají poslušní nádeníci

Ano, na fotkách, které sdílíme na Facebooku, je často vidět rukodělná tvorba nejrůznějšího druhu, dovádění venku, tanec, skákání na trampolíně, turnaj ve fotbálku nebo třeba účast na společném úklidu… výsledky a průběh hmatatelných činností (resp. jejich

pokračovat ve čtení »

Kdo je zodpovědný a jak se stát změnou aneb Odpovídá povinná školní docházka potřebám dětí? | #05

Povinná školní docházka může paradoxně představovat překážku k dosažení plnohodnotné gramotnosti. Tento fenomén může přispívat k prohlubování sociálních rozdílů, znevýhodnění a dokonce i sociálnímu vyloučení.   Děti, které jsou povinny navštěvovat konvenční školy, často ztrácí svou vnitřní motivaci k učení

pokračovat ve čtení »

Financování, rovný přístup a spravedlnost aneb Odpovídá povinná školní docházka potřebám dětí? | #04

Financování sociálních a vzdělávacích služeb: Překonání výzev dotačního systému   V současné době se sociální a vzdělávací služby často financují prostřednictvím státních dotací. Tento systém však přináší řadu problémů a výzev, které mohou vést k neefektivitě a plýtvání zdroji. Tento

pokračovat ve čtení »

Koncept sociálně vzdělávacích služeb aneb Odpovídá povinná školní docházka potřebám dětí? | #03

Vytvoření podmínek pro fungování současného školství paralelně se sebeřízeným vzděláváním V současné době se stále více diskutuje o paralelách k současnému způsobu vzdělávání a jednotnému obsahu vzdělávání. Jednou z možností, kterou lze nabídnout, je koncept sociálně vzdělávacích služeb. [6]

pokračovat ve čtení »

Znevýhodněné děti, trauma aneb Odpovídá povinná školní docházka potřebám dětí? | #01

Sociální znevýhodnění a trauma: Pochopení a řešení v kontextu výchovy a vzdělávání  V naší společnosti existují lidé, kteří se potýkají s obtížnými životními okolnostmi, které jim brání v naplňování jejich lidských potřeb. Tito jedinci bývají označováni jako „znevýhodněné děti“. Znevýhodnění těchto

pokračovat ve čtení »