info@seberizenevzdelavani.cz

zapojit se

Aliance pro sebeřízené vzdělávání má za cíl spojenectví organizací a jednotlivců, kteří již aktivně propagují sebeřízené vzdělávání. Existuje mnoho způsobů, jak praktikovat a podporovat sebeřízené vzdělávání.

Cílem Aliance je vytvořit prostor pro spolupráci, při níž propojujeme své schopnosti, znalosti, učíme se jeden od druhého a společně zesilujeme hlas, jímž zřetelně vyjadřujeme zkušenost společnou nám všem – že sebeřízené vzdělávání funguje!

VYTVÁŘÍME POPTÁVKU PO SEBEŘÍZENÉM VZDĚLÁVÁNÍ

Staňte se spolu s námi součástí celosvětového hnutí za SEBEŘÍZENÉ VZDĚLÁVÁNÍ jako legitimní legální možnosti způsobu vzdělávání. Ve spolupráci Aliance – jednotlivých lidí, iniciativ a organizací vnímáme potenciál ke změně stávajícího paradigmatu vzdělávání. Aktivně spolupracujme na masivní osvětové kampani za SEBEŘÍZENÍ ve všech oblastech života, včetně učení. Věnujeme se advokační činnosti. Poptávka po sebeřízeném vzdělávání je klíčovým nástrojem změny. Vytvořme ji!

CO JE CÍLEM?

Cílem Aliance je legitimita sebeřízeného vzdělávání (SV) jako jednoho z legálně možných způsobů vzdělávání. Svět, v němž je SV normou.

Uvědomujeme si, že sebeřízení v procesu učení může být synonymem pro sebeřízení v životě. Jako takové je SV fundamentálním předpokladem pro vnitřní motivaci k celoživotnímu vzdělávání. Sebeřízení považujeme za chování podmiňující svobodu člověka. Lidé – děti, mladí lidé, dospělí řídí svůj život. Jsou zodpovědní za způsob života, včetně vzdělávání. Učí se dobrovolně co, kdy, kde, jak a s kým se rozhodnou. Vznikají vzdělávací centra a školy založené na principech SV.

JAK A KUDY DO CÍLE?

Participujme na intenzivní mediální kampani a advokační strategii. Kalibrujme společně jazyk, v němž myslíme a jímž mluvíme o vzdělávání. Vystupujme jednotně vůči státní správě i médiím. Buďme spolu – setkávejme se, diskutujme, síťujme, spolupracujme. Podporujme se v důvěře v sebe a děti, v následování vlastních potřeb, zájmů, talentů, v přijetí zodpovědnosti za život, včetně učení.

¦→ PROSTŘEDNICTVÍM INTENZIVNÍ OSVĚTOVÉ KAMPANĚ ¦→ PROSTŘEDNICTVÍM ADVOKAČNÍ STRATEGIE

pravidelnými meetupy ¦→ besedujme ¦→ promítejme tematické filmy ¦→ pořádejme festivaly ¦→ publikační činností ¦→ poradenstvím ¦→ medializací ¦→ advokační strategií ke změně legislativy ¦→ vzájemnou inspirací ¦→ sdílením dobré praxe

Mnohem snáz důvěřujeme sobě, dětem i procesu sebeřízení, včetně sebeřízení ve vzdělávání, existuje-li stabilní, kooperující, rozrůstající se podpůrná síť.

Nabízíme Vám tímto ALIANCI se zapojenými iniciativami, organizacemi a jednotlivými lidmi. Dejte nám vědět o Vašich vlastních nápadech na spolupráci!

¦→ Staňte se členem.

¦→ Zapojte se do advokační činnosti a mediálních kampaní.

¦→ Máte-li chuť, napište nebo přeložte článek a pošlete nám ho. Texty zveřejňujeme na našem webu a sociálních sítích.

¦→ Pojeďte s námi besedovat do regionů.

¦→ Organizujte pravidelné meetupy v místě, kde žijete nebo online.

¦→ Vytvořte regionální online skupinu na sociálních sítích.

¦→ Navrhněte vlastní formát akce nebo ho rovnou zorganizujte, pošlete nám jakékoli náměty, nápady, zpětnou vazbu.

Začněme hned teď! Vyjádřete zájem a jdeme do toho! Napište nám na info@seberizenevzdelavani.cz

Více o možnostech PODPORY ¦→ ZAPOJENÍ ¦→ LIDECH

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram