zapojit se

Aliance pro sebeřízené vzdělávání má za cíl spojenectví iniciativ, organizací a jednotlivců, kteří aktivně propagují sebeřízené vzdělávání. Je mnoho způsobů, jak uplatňovat a podporovat sebeřízené vzdělávání.

dotazník pro regionální pořadatele Světového festivalu sebeřízeného vzdělávání 2024

Cílem Aliance je vytvořit prostor pro spolupráci, při níž propojujeme své schopnosti, znalosti, učíme se jeden od druhého a společně posilujeme hlas, jímž vyjadřujeme zkušenost společnou nám všem – že sebeřízené vzdělávání umožňuje naplnění potřeb.

VYTVÁŘÍME POPTÁVKU PO SEBEŘÍZENÉM VZDĚLÁVÁNÍ

Staňte se spolu s námi součástí celosvětového hnutí za sebeřízené zvdělávání jako legitimní možnosti způsobu vzdělávání. Ve spolupráci Aliance – jednotlivců, iniciativ a organizací vnímáme potenciál ke změně stávajícího paradigmatu vzdělávání. Poptávka po sebeřízení je klíčovým nástrojem změny. Vytvořme ji!

CO JE CÍLEM?

Cílem Aliance je svět, v němž je sebeřízené vzdělávání kulturním standardem.

Svobodou myslíme stav umožňující sebeřízení. Sebeřízením máme na mysli možnost naplňovat své biologické, psychologické a sociální potřeby. Lidé, tedy také děti, si volí vlastní životní cesty. Jsou zodpovědní za způsob života, včetně vzdělávání. Učí se dobrovolně co, kdy, kde, jak a s kým se rozhodnou. Vznikají rozmanité příležitosti pro život a učení.

JAK A KUDY DO CÍLE?

Spolupracujme na osvětové kampani. Kalibrujme společně jazyk, v němž myslíme a jednáme. Vystupujme jednotně vůči státní správě a médiím. Buďme spolu – setkávejme se, diskutujme, propojujme, spolupracujme. Podporujme se v důvěře v sebe a ostatní, v následování vlastních potřeb, zájmů a rozvíjení talentů, v přijetí zodpovědnosti za život, včetně učení.

¦→ PROSTŘEDNICTVÍM OSVĚTOVÉ KAMPANĚ

pravidelnými setkáními ¦→ besedujme ¦→ promítejme tematické filmy ¦→ pořádejme festivaly a pobytové akce ¦→ publikační činností ¦→ poradenstvím ¦→ medializací ¦→ vzájemnou inspirací ¦→ sdílením dobré praxe.

Mnohem snáz důvěřujeme sobě, ostatním i procesu sebeřízení, existuje-li stabilní, spolupracující, rozrůstající se podpůrná síť.

Nabízíme vám tímto alianci se zapojenými iniciativami, organizacemi a jednotlivci. Dejte nám vědět o vašich vlastních nápadech na spolupráci!

¦→ Staňte se členem.

¦→ Zapojte se do osvětových kampaní.

¦→ Máte-li chuť, napište nebo přeložte článek a pošlete nám ho. Texty zveřejňujeme na našem webu a sociálních sítích.

¦→ Pojeďte s námi besedovat do regionů.

¦→ Organizujte pravidelné meetupy v místě, kde žijete nebo online.

¦→ Vytvořte regionální online skupinu na sociálních sítích.

¦→ Navrhněte vlastní formát akce nebo ho rovnou zorganizujte, pošlete nám jakékoli náměty, nápady, zpětnou vazbu.

Začněme hned teď! Vyjádřete zájem a jdeme do toho! Napište nám na info@seberizenevzdelavani.cz

Více o možnostech PODPORY ¦→ ZAPOJENÍ ¦→ LIDECH