poslání a vize

VIZE ¦→ SEBEŘÍZENÉ (nebo také vnitřně řízené) VZDĚLÁVÁNÍ JE KULTURNÍ ZVYKLOST

Aliance pro sebeřízené vzdělávání z. s. (dále Aliance) je iniciativou dobrovolně se organizujících lidí. Informuje o výhodách a způsobech umožňujících lidem, tedy také dětem a dospívajícím, řídit jejich vlastní život včetně vzdělávání. Konečným cílem Aliance, její vize, je svět, v němž je sebeřízení, sebeřízené vzdělávání (SV) přijímáno za kulturní standard.

ZÁKLADNÍ VÝCHODISKO ¦→ LIDSKÉ POTŘEBY A PRINCIP NENÁSILÍ

Základním východiskem Aliance je, že mnohé děti a jejich rodiny nenalézají bezpečí v hierarchických systémech strukturovaných od vládnoucích elit shora dolů. Prostředí založená na potřebě kontroly, nepociťují lidé jako bezpečná místa pro učení. Děti a mladí lidé potřebují pro svůj vývoj a učení možnost vyrůstat v prostředích umožňujících naplnění potřeb. Potřebují mít vliv na proces učení a volit si vlastní cesty k dospělosti.

Pokud by existovaly důkazy o tom, že je současný systém vzdělávání nezbytný pro blaho lidí, a ti si jeho prostřednictvím mohou naplňovat potřeby (nejen po vzdělání), bylo by žádoucí jej zachovat; ale, jak je vysvětleno jinde na tomto webu, neexistuje žádný takový důkaz a existuje mnoho důkazů o opaku.

PROČ ALIANCE? ¦→ AKTIVNÍ SPOJENECTVÍ LIDÍ

Cílem Aliance je vytvářet příležitosti pro spolupráci. Propojovat organizace a jednotlivce aktivně propagující vzdělávání, při němž lidé mají možnost své potřeby naplňovat, a proto se efektivně učit. Existuje mnoho způsobů, jak praktikovat a podporovat sebeřízení, sebeřízené vzdělávání, včetně několika druhů škol, center, např. center sebeřízeného vzdělávání, center agilního učení, ownschoolingu, deschoolingu, unschoolingu, worldschoolingu a domácího vzdělávání. Není pro nás podstatný název, ale to, zda prostředí umožňuje sebeřízení.

Cílem Aliance je spoluvytvářet prostor, kde můžeme všichni spojit své poznatky a schopnosti, učit se jeden od druhého a posílit sdílenou zkušenost společnou nám všem – že sebeřízení „funguje“!

Úspěch při dosahování naší společné vize bude z velké části záviset na počtu lidí aktivně zasazených o spolupráci na podpoře sebeřízeného vzdělávní, bez ohledu na postoje k jiným otázkám, jako jsou rodičovské filozofie, náboženská víra, zdraví a výživa, praxe a politická orientace.

KŘÍDLA VZDĚLÁVÁNÍ

Aliance existuje, aby sebeřízenému vzdělávání dala křídla tím, že šíří informace o sebeřízeném vzdělávání, aktivně tvoří infrastrukturu a nabízí příležitosti. Sdílíme své příběhy a propojujeme tím lidi se stovkami tisíc rodin z celého světa, které žijí sebeřízeně.

Díky nám se sebeřízené vzdělávání stává známým pojmem spojeným se svobodou – novým paradigmatem a standardem pro 21. století.

O PODPOŘE A ZAPOJENÍ

Aliance je organizována dobrovolnicky a financována výhradně z darů od jednotlivců a organizací podporujících sebeřízené vzdělávání. Všichni členové jsou dobrovolníci, kteří za svou práci v Alianci nedostávají žádnou finanční odměnu. Organizace ve spolku umožňuje Alianci řízení projektů, které by nebyly proveditelné na čistě dobrovolném základě. Více o možnostech;

PODPORY ¦→ ZAPOJENÍ ¦→ LIDECH