podpůrná skupina pro příznivce sebeřízeného vzdělávání | online

Sdílení, vzájemná podpora. Ať jste kdekoli na cestě k sebeřízení, jste vítáni. Žáci a studenti, rodiče, zakladatelé škol, členové personálu a další. Příznivci sebeřízeného vzdělávání na jedné lodi. Obohacujeme se o zpětnou vazbu členů skupiny s rozmanitými zkušenostmi se sebeřízeným vzděláváním z mnoha úhlů pohledu.

Skupina se schází online každé první úterý v měsíci 18:30 – 20:00.

Skupina je sebeřízená a otevřená. Znamená to, že se můžete připojit kdykoli bez předchozí zkušenosti. Můžete naslouchat ostatním nebo se připojit ke sdílení a nabídce zpětné vazby. Můžete se ujmout facilitace, přinést jakékoli téma. Jak využijete čas setkání, je na vás.

FB události

odkaz pro přidání události do kalendáře:

Formulář pro zájemce:

¦→ Začínáte nebo chcete začít s domácím vzděláváním a rádi byste se inspirovali?

¦→ Zvažujete, kam na střední a potřebujete si ujasnit motivace, podpořit v rozhodnutích, sdílet obavy nebo zážitky se vztahy v rodině a škole? 

¦→ Nabízíte služby pro (sebeřízené) vzdělávání a potřebujete sdílet nejistoty, radosti nebo ostatním zprostředkovat zkušenosti?

¦→ Chcete čerpat ze zpětné vazby a zorientovat se v možnostech i způsobech sebeřízeného vzdělávání?

¦→ Cítíte se v přístupu k životu i dětem osaměle, bez podpory partnera, příbuzných či přátel?

¦→ Pochybujete o sebeřízení dětí (nejen) ve vzdělávání, o svém přístupu k rodičovství?

¦→ Potřebujete najít nový okruh přátel?

o čem nejčastěji mluvíme

¦→ „Partnerka a já nejsme na jedné lodi. Neshodneme se na způsobu vzdělávání ani na tom, jak s dětmi komunikovat.“

¦→ „Když nevyhovíme rodičům dětí v naší škole, můžou je zapsat do jiné a nevím, jestli naše škola bude ekonomicky udržitelná.“

¦→ „Zůstala jsem s dětmi bez partnera. Nevím, jak teď skloubit práci a sebeřízené vzdělávání dětí.“

¦→ „Jsme v tom sami. Rodina ani přátelé nás v přístupu k dětem nepodporují.“

¦→ „Není toho času s technologiemi až moc? Je na nich už závislý?“

¦→ „Je naše socializace dostatečná?“

¦→ „Vytváříme dětem dostatečně podnětné prostředí?“

¦→ „Očekávali jsme, že nakonec začne s učivem, když jí dáme dostek času na hraní.“

¦→ „Rodiče mi nevěří. Řešíme jen, abych se dostal na střední. Mívám vztek, vybouchnu, křičím na ně. Potom cítím vinu. Je to stále dokola. Už nevím, co dál?“

¦→ „Nebaví mě škola. Nesnáším to tam. Mám dojem, že to chození tam bude trvat věčně. Jsou i jiné možnosti?“

¦→ „Nikdo mě nepodporuje v mých zájmech. Pořád jen škola, kroužky. Nemám čas pro sebe. Jsem nešťastná.“

¦→ „Co po základní škole? Musím na střední? Jakou školu si vybrat?“

¦→ „Stále čekáme, že se situace ve škole uklidní, zlepší. Nemáme zatím odvahu začít s domácím vzděláváním.“

¦→ „Kam mám zapsat děti na domácí vzdělávání? Jak začít? Je to pro nás dobrá volba?“

zásady skupiny

¦→ respektujeme soukromí všech členů

¦→ východiskem je pro nás princip nenásilí

¦→ sebeřízení

podmínky

Setkání organizujeme dobrovolnicky a bezplatně v rámci aktivit Aliance pro sebeřízené vzdělávání.

¦→ Činnost Aliance můžete podpořit darem. Váš finanční příspěvek putuje na bankovní účet Aliance pro sebeřízené vzdělávání z. s.

Č. ú. 2201782001/2010