Národní konvent o vzdělávání aneb Probíhá mezigenerační dialog a vzájemně dobrovolná spolupráce mezi generacemi?

Jak byste poznali, že probíhá mezigenerační dialog o vzdělávání? Existovalo by něco, co by se podobalo Národnímu konventu o vzdělávání, kdyby byla standardem vzájemně dobrovolná spolupráce mezi generacemi? Kdo by byl na seznamu členů takové platformy? Také se nemůžete ubránit dojmu, že standardem je žádná nebo jen minimální a spíše zdánlivá míra participace a inkluzivity? Přístup z pozice moci je jednou z příčin, proč mi nedává smysl věnovat pozornost práci na proměně legislativy. 

 

Níže uveřejňujeme emailovou konverzaci s paní Tamarou Podivínskou, která je zaměstnaná na ministerstvu a vyřizovala naši žádost o členství v Národním konventu o vdzělvání. Ten byl zřízen panem Bekem, ministrem školství. Má se jednat o platformu pro vzájemnou spolupráci aktérů ve vzdělávání. O členství jsme úplně ztratili zájem po přečtení emailů od paní Podivínské a po shlédnutí záznamu z jednání, kde se členové verbálně napadali. Na jednáních konventu postrádám vzájemnost, výzvu ke skutečnému mezigeneračnímu dialogu. Schází mi naslouchání, sdílení a vzájemně dobrovolná spolupráce mezi generacemi.

 

ČEKAT NA PROMĚNU INSTITUCÍ, JEJICH ÚŘADŮ A NOREM?

Všechna období lidského života jsou dosud vzácná. Netrvají věčně. Ani dětství ne. Zatím nejsme nesmrtelní. Proto mi naopak dává smysl vytvářet podmínky a vztahy pro svobodu- sebeřízení. Nadto věřím, že ‚‚pánovy nástroje nejspíš nerozeberou pánův dům‘‘. Spolupráce uvnitř institucí a jejich úřadů je pro mě náročná s ohledem na všímavost. Nejsem si jistá, že lze spolupracovat a současně se nestat pouze ‚‚dalším rozšířením pánova domu‘‘. Všimnu si, pokud se začnu stávat součástí problému? Jdu dělat věci, které umím a dávají mi smysl. Těším se na všechno, co společně prožijeme. Jsem vděčná za vzájemně dobrovolnou spolupráci s vámi. Díky vám mám dojem, že se můžeme spolu stávat součástí řešení.

 

‚‚Představte si bránu do světa, v němž se lidé učí prostřednictvím hry. Z vnitřní motivace, na základě vlastních zkušeností, talentů a zájmů, si volí osobní vzdělávací cesty. Svět, kde je učení samo o sobě naplňující. Existují tu rozmanité vzdělávací příležitosti. Učení, hra i práce tady mají stejný význam. Nedůvěra vyjádřená lidem tím, jak jsou vzděláváni, je zámkem na této bráně. Naštěstí máme všichni v rukou klíče.‘‘

 

EMAILOVÁ KORESPONDNCE S MŠMT

út 22. 8. 2023 10:13

Vážení,

rádi bychom se staly členy Národního konventu o vzdělávání. Tito členové jmenovitě: Michaela Řeřichová, Gabriela Boček Ježková, Jiří Košárek, Aliance pro sebeřízené vzdělávání z. s.
Budeme rádi za informace od Vás, co je ještě případně třeba.
Pohodové letní dny,
Michaela Řeřichová
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯
ne 3. 9. 2023 9:38
Příjemný den,
úvodem Vám chci poděkovat za Vaše úsilí, které vkládáte do práce na změnách v oblasti vzdělávání. Přípomínáme se, protože jsme dosud neobdrželi odpověď na žádost o členství (vizte prosím v konverzaci níže) a nevidíme Alianci pro sebeřízené vzdělávání ani jména členů Aliance v seznamu členů Konventu. Budeme rádi za zprávu od Vás, co je případně ještě třeba k tomu, abychom se staly členy Národního konventu o vzdělávání. Těšíme se z Vaší aktivity a na spolupráci.
Pohodové zářijové dny,
Michaela Řeřichová
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯
6. 9. 2023 13:42

Vážená paní Řeřichová,

velmi si vážíme Vašeho zájmu o účast v Národním konventu vzdělávání, nicméně Vás bohužel musíme informovat, že nyní neplánujeme rozšiřovat počet členů. Jednání můžete sledovat on-line zde. Děkuji za pochopení.

S pozdravem,

Mgr. Tamara Podivínská

Oddělení strategie a analýz, Odbor vzdělávací politiky, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, e-mail: Tamara.Podivinska@msmt.cz

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯

8. 9. 2023 8:38

Vážená paní Podivínská,

děkuji Vám za Vaši reakci na naši žádost o členství v Národním konventu o vzdělávání. Oceňujeme transparentnost a rychlost, s jakou jste nás informovala o Vašem rozhodnutí.

Aliance pro sebeřízené vzdělávání zastupuje řadu členů a má hluboký zájem podílet se na diskusích v rámci Konventu. Věříme, že by naše členství mohlo přinést nové perspektivy a obohatit diskusi o vzdělávání v naší zemi.

Abychom mohli lépe komunikovat s našimi členy a širší veřejností, rádi bychom Vás požádali o doplňující informace týkající se rozhodovacího procesu:

1. Kdo oficiálně rozhoduje o počtu členů Konventu?
2. Jaké jsou hlavní důvody pro nepřijetí těch organizací a jednotlivců, kteří mají o přijetí zájem?
3. Mohli byste nám sdělit více o procesu rozhodování ohledně přijímání členů?
4. Kdo a jakým způsobem rozhodoval o naší žádosti?

Děkujeme za Váš čas a těšíme se na Vaši odpověď. Věříme v možnou budoucí spolupráci a děkujeme za Vaše úsilí v oblasti vzdělávání.

S pozdravem,
Michaela Řeřichová
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯
13. 9. 2023 16:23

Vážená paní Řeřichová,

jak je uvedeno v Chartě Konventu, o počtu členů a které organizace v ní jsou zastoupeny rozhoduje přímo pan ministr školství, mládeže a tělovýchovy doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D. a dle ní bylo také přistupováno k Vaší žádosti.

Nicméně jednání Konventu můžete vždy sledovat online na stránkách https://www.edu.cz/konvent/jednani-konventu/ a své připomínky a podněty zasílat na tuto emailovou adresu (konvent@msmt.cz).

Děkuji za pochopení.

S pozdravem

Mgr. Tamara Podivínská

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯

21. 9. 2023 15:49

Vážená paní Podivínská,

děkujeme Vám za Vaši odpověď a za otevřené sdílení informací o podmínkách a procesu rozhodování o členství v Konventu. Ceníme si Vaší transparentnosti.

Chápeme a respektujeme rozhodnutí pana ministra omezit přímou účast na jednáních Národního konventu ve vzdělávání pouze pro vybrané jednotlivce a organizace. Zároveň cítíme smutek nad tím, že mnozí další zúčastnění, kteří jsou součástí našeho systému školství a občany našeho státu, nemají stejnou možnost zapojení. Uvažujeme nad tím, jak můžeme zajistit, aby se všichni cítili zapojeni, jak potřebují, a aby byly respektovány potřeby všech zainteresovaných stran? Například potřeby rovného přístupu a zacházení nebo spravedlnosti?

Po prohlédnutí záznamů z jednání Konventu jsme se rozhodli nepokračovat v našem zájmu o členství. Upřednostňujeme přístup, který věnuje pozornost potřebám všech zúčastněných a vytváří prostředí vzájemného respektu a porozumění.

Rádi bychom zdůraznili, že toto je jen náš pohled a cítíme potřebu jej vyjádřit. Vaši práci a úsilí otevřeně komunikovat s námi si vážíme. Děkujeme za Váš čas a za možnost vyjádřit naše pocity a potřeby.

Informace o zamítnutí naší žádosti a o přijímacím řízení členů i možnostech zapojení do Konventu předáme našim členům a veřejnosti.

S pozdravy a přáním pohodových dní,

Michaela Řeřichová

 

5 1 hlasujte
Hodnocení článku
Přihlaste se k odběru
Oznámení
guest
0 Komentáře
Inline zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře
0
Těšíme se na vaše názory! Můžete komentovat...x