SVOBODNÉ ŠKOLY | CENTRA SV

Daniel Greenberg, Konečně svobodný

Daniel Greenberg (Sudbury Valley School), přeložená část z knihy Konečně svobodný*á přeložil Jakub Václavovič A’ritmetika přede mnou seděl tucet chlapců a dívek ve věku od devíti do dvanácti let. Týden předtím mě požádali, abych je naučil počítat.

pokračovat ve čtení »

Dospívání ve svobodné škole Donum Felix | video

Poslechněte si jedinečný příběh Valerie, její autentické vyprávění dospívajícího v respektující rodině a na základní škole Donum Felix, která dětem umožňuje sebeřízené vzdělávání. Čerstvá maturantka střední svobodné demokratické školy Donum Felix odpovídá na nejčastější otázky jako: Připraví

pokračovat ve čtení »

PŘÍŠTÍ GENERACE UŽ TO BUDE MÍT ÚPLNĚ JINAK

Přemýšlím o tom, že i v komunitách příznivců respektujícího přístupu a sebeřízeného vzdělávání může být výzvou odlišit důvěru a respekt od nároků a očekávání. Ostatně, kdo z nás měl možnost se to naučit? Měli jste možnost na vlastní kůži zažít respektující přístup

pokračovat ve čtení »

Co si takhle přestat stěžovat?

Co si takhle přestat stěžovat? Na učitele, na RVP, na zákony, na rodiče? Co si přestat stěžovat, že něco nejde… … že já bych jako učitelka změnu moc chtěla, ale rodiče jsou takoví a takoví a vlastně

pokračovat ve čtení »

Proč se děti učí?

Jsem v kontaktu s dětmi a mladými lidmi. Měla jsem možnost poznat mnoho škol. Některé školy se snaží o různé inovativní způsoby vzdělávání, prezentují se jako prostředí založená na respektujícím a individuálním přístupu. Přesto téměř ve všech školách pozoruji učení

pokračovat ve čtení »

Otevřený dopis Šance pro vzdělávání

Vážení členové vlády, poslanci a senátoři, dosud jsou dětem a mladým lidem předepsány formy a očekávané výstupy vzdělávání. Jsme zklamáni, když děti ztrácí vnitřní motivaci a vzdělávání jim nedává smysl. Postrádáme důvěru ve schopnosti rodičů, dětí a mladých lidí rozhodovat

pokračovat ve čtení »

Sebeřízené vzdělávání v ČR. Je to možné?

„Legislativní rámec už je. Školský zákon, prostřednictvím Rámcových vzdělávacích programů, dává velkou svobodu školám a existují svobodné školy, které získaly povolení, akreditaci MŠMT. Navíc máme právo na domácí vzdělávání.“ Autor citátu vyjadřuje stále běžnou představu o současných

pokračovat ve čtení »

Limity důvěry dětem

Dětem by mělo být důvěřováno v rozhodování o zásadních otázkách týkajících se jejich vzdělávání – života. Toto stanovisko dokonce oficiálně zastávají vládní i nevládní organizace podporující a pracující na vymáhání práv dětí. Jaká je praxe? [1] Sebeřízené vzdělávání vyžaduje,

pokračovat ve čtení »

Otevřený dopis Liberecké Sudbury školy

Vážení zákonodárci, obracím se na vás jménem naší komunitní Liberecké Sudbury školy. v současné době v naší zemi zákon ukládá povinnost školní docházky v rámci základního vzdělávání. Dále ve výjimečných případech schválených ředitelem školy umožňuje plnit povinnou

pokračovat ve čtení »

V Sudbury škole nevyrůstají poslušní nádeníci

Ano, na fotkách, které sdílíme na Facebooku, je často vidět rukodělná tvorba nejrůznějšího druhu, dovádění venku, tanec, skákání na trampolíně, turnaj ve fotbálku nebo třeba účast na společném úklidu… výsledky a průběh hmatatelných činností (resp. jejich

pokračovat ve čtení »

Kdo je zodpovědný a jak se stát změnou aneb Odpovídá povinná školní docházka potřebám dětí? | #05

Povinná školní docházka může paradoxně představovat překážku k dosažení plnohodnotné gramotnosti. Tento fenomén může přispívat k prohlubování sociálních rozdílů, znevýhodnění a dokonce i sociálnímu vyloučení.   Děti, které jsou povinny navštěvovat konvenční školy, často ztrácí svou vnitřní motivaci k učení

pokračovat ve čtení »

Financování, rovný přístup a spravedlnost aneb Odpovídá povinná školní docházka potřebám dětí? | #04

Financování sociálních a vzdělávacích služeb: Překonání výzev dotačního systému   V současné době se sociální a vzdělávací služby často financují prostřednictvím státních dotací. Tento systém však přináší řadu problémů a výzev, které mohou vést k neefektivitě a plýtvání zdroji. Tento

pokračovat ve čtení »

Koncept sociálně vzdělávacích služeb aneb Odpovídá povinná školní docházka potřebám dětí? | #03

Vytvoření podmínek pro fungování současného školství paralelně se sebeřízeným vzděláváním V současné době se stále více diskutuje o paralelách k současnému způsobu vzdělávání a jednotnému obsahu vzdělávání. Jednou z možností, kterou lze nabídnout, je koncept sociálně vzdělávacích služeb. [6]

pokračovat ve čtení »

Znevýhodněné děti, trauma aneb Odpovídá povinná školní docházka potřebám dětí? | #01

Sociální znevýhodnění a trauma: Pochopení a řešení v kontextu výchovy a vzdělávání  V naší společnosti existují lidé, kteří se potýkají s obtížnými životními okolnostmi, které jim brání v naplňování jejich lidských potřeb. Tito jedinci bývají označováni jako „znevýhodněné děti“. Znevýhodnění těchto

pokračovat ve čtení »