členové

Aliance pro sebeřízené vzdělávání spolupracuje s jednotlivci a rozmanitými typy skupin a formami organizací podporujícími sebeřízené vzdělávání prostřednictvím členství.

Členové aktivně veřejně podporují hnutí za sebeřízené vzdělávání. Organizace například provozováním centra sebeřízeného vzdělávání nebo nabídkou služeb určených k podpoře SV.

Členem se může stát i skupina či jednotlivec propagující SV nebo poskytující podpůrné služby pro SV. Členové se podílejí na činnosti Aliance.

Členové mají tyto možnosti:

¦→ Logo uvedené na titulní stránce webu Aliance s odkazem na domovskou stránku a text o sobě;

¦→ Přístup na pravidelná setkání Členské konference;

¦→ Přístup na akce Aliance pořádané pro Členy;

¦→ Přístup na online meet-upy pořádané pro Členy.

Máte-li zájem o partnerství s námi, vyplňte níže uvedený dotazník nebo nám napište na info@seberizenevzdelavani.cz

Více o možnostech PODPORY ¦→ ZAPOJENÍ ¦→ LIDECH