sebeřízená skupina osobního rozvoje

Učíme se ze vzájemného působení v mezilidských vztazích. Vychutnáváme si možnost otevřeně autenticky a spontánně sdílet. Sdílíme, co potřebujeme. Cokoli, co prožíváme ve všech životních oblastech a rolích. Podnětem k růstu je pro nás zpětná vazba od několika lidí s rozmanitými osobními i profesními zkušenostmi z mnoha úhlů pohledu současně.

Vznik skupiny iniciovaly Michaela Řeřichová a Andrea Vajdiak se záměrem osobnostně i profesně se rozvíjet, aktualizovat se, vytvořit si stabilní podpůrné prostředí.

Setkáváme se online každé druhé úterý v měsíci od 18:30 do 20:00.

Skupina je uzavřená. Znamená to, že zájemce přijímá do naplnění kapacity a následně za účelem nahrazení odcházejícího člena.

Skupina je sebeřízená. Znamená to, že se obejde bez vedoucího, protože členové sdílí zodpovědnost za skupinovou práci.

Skupina je určena těm, kteří jsou schopni a ochotni přijmout následující závazky a zásady:

¦→ respekt k soukromí všech členů

¦→ prinicip nenásilí

¦→ pravidelná účast a vytrvalost

¦→ motivace k aktivní účasti

¦→ zodpovědnost za vlastní potřeby, skupinovou práci a skupinovou kulturu

Máte-li o členství ve skupině zájem, vyplňte prosím formulář níže. Napíšeme vám, jestli je ve skupině místo pro dalšího člena a pošleme detailní informace ke způsobu skupinové práce a k organizaci.

skupinová východiska a zásady kultury

¦→ pravidelná účast a vytrvalost

¦→ motivace k aktivní účasti

¦→ zodpovědnost za vlastní potřeby, skupinovou práci a skupinovou kulturu

¦→ respekt k soukromí všech členů

¦→ prinicip nenásilí

¦→ chuť učit se

¦→ potřeba komunikovat

¦→ odvaha riskovat otevřenost