smluvní podmínky

Aliance pro sebeřízené vzdělávání z. s., IČ 08909725, forma – spolek, adresa: Dolní vodní brána 290, 411 55 Terezín.

K přihlášení k událostem zájemci využívají on-line přihlášení prostřednictvím formulářů na adrese www.seberizenevzdelavani.cz.

V případě nejasností nebo specifických požadavků vázaných k přihlášení, nás, prosím, kontaktujte na  info@seberizenevzdelavani.cz.

¦→ Vaše přihláška je závaznou objednávkou, přihlášením souhlasíte  s cenou příslušné události, kterou se tímto zavazujete uhradit (viz níže Vystavení faktury).

¦→ Do přihlášky, prosím, uvádějte platné kontaktní údaje, včetně telefonního čísla.

¦→ Po přihlášení budete obratem informování o přijetí vaší přihlášky, tímto je vaše přihláška ve stavu vyřizování. Naši pracovníci vás budou v závislosti na datu konání události informovat o dalších náležitostech, nejpozději však do týdne od přihlášení.

¦→ Přihláška přijata po naplnění kapacity události bude po dohodě s účastníkem/účastnicí zařazena do události následující.

¦→ Pokud neobdržíte email s informacemi, prosím, zkontrolujte, zda není ve spamu. Případně nás kontaktujte telefonicky.

¦→ Odesláním přihlášky k události účastník/účastnice vyjadřuje souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů organizaci Aliance pro sebeřízené vzdělávání z. s. za účelem organizace a vedení události, a to až do písemného odvolání tohoto souhlasu.

Vystavení faktury

¦→ Fakturu vystavujeme zpravidla obratem. U událostí, jejichž datum konání je v delším časovém horizontu od data přihlášení, fakturu vystavujeme ve chvíli, kdy je kapacita naplněna a my garantujeme uskutečnění.

¦→ Spolu s dokladem k platbě – fakturou, přihlášený obdrží informace o místě konání, časovém harmonogramu, možnostech ubytování a dopravě do místa konání akce.

¦→ Platbu přihlášený provede bankovním převodem na základě zaslaných údajů ve faktuře. Pro snadnou identifikaci platby, prosím, nezapomeňte uvést variabilní symbol.

¦→ Úhradu provádíte: bankovním převodem před termínem konání události (dle data splatnosti uvedeném na faktuře) na náš účet č. u Fio banky pod variabilním symbolem shodným s číslem faktury.

Stornovací podmínky

Přihlášku je možné stornovat z vážných důvodů:

¦→ 20 pracovních dnů před začátkem události bude platba vrácena v plné výši,

¦→ 19 – 7 pracovních dnů před začátkem bude vráceno 70 % z celkové částky,

¦→ 6 pracovních dní (a méně) před začátkem události, uhrazené prostředky nevracíme.

¦→ Účastník za sebe může vyslat náhradníka, případně může využít nabídky na účast na vybrané události v náhradním termínu.

Jiné

¦→ Společnost Aliance pro sebeřízené vzdělávání z. s. si vyhrazuje případnou změnu v časovém schématu událostí a na změnu termínu události z vážných a mimořádných důvodů. O těchto skutečnostech účastníky/účastnice neprodleně informuje.

 

Stáhnout v PDF