ONLINE SETKÁNÍ PRO MLADÉ LIDI

SVOBODA | ZÁBAVA | SEBEŘÍZENÍ

SKVĚLÁ PŘÍLEŽITOST NAJÍT SI NOVÉ PŘÁTELE

Co tě baví? Co ti dává smysl? Dokážeš si představit učení bez nucení? Potřebuješ podpořit v sebeřízení nebo naopak sdílet svou cestu sebeřízeným vzděláváním?

Připoj se k online setkání, potřebuješ jen telefon nebo PC s připojením k WiFi. Chceš se připojit?

Zásady a principy aneb Jak vnímáme učení?

Mladí lidé se chtějí učit

Lidé jsou učící se bytosti. Nemusíme děti přesvědčovat, aby byly zvědavé a osvojovaly si kompetence a dospívaly k porozumění.

Totéž platí pro teenagery. Spíše než se snažit teenagery motivovat, podporujeme jejich lidskou touhu učit se a růst.

Tam, kde se překážky – vnitřní nebo vnější – dostaly do cesty vnitřní motivace, se zaměřujeme na podporu dospívajícím překonat nebo odstranit tyto překážky.

Učení se děje všude

Konvenční moudrost praví, že děti „se chodí do školy učit“, jako by se učení mohlo odehrávat pouze na místech speciálně určených pro tento účel.

Věříme, že lidé se učí neustále a na různých místech, která nemusí vypadat jako škola ani není nezbytné mít pocit, že ve škole se děje „hodnotné učení“, že školní práce je jediný cenný způsob vzdělávání.

Učení a vaše zájmy není nutné oddělovat. Jak poznamenal jeden teenager, který nedávno opustil školu: „Všechno, co dělám, se nyní počítá.“

Je opravdu v pořádku opustit školu

Mnoho mladých lidí, kteří jsou ve škole nešťastní – akademicky nebo sociálně – zůstává, protože věří, že opuštění školy se neslučuje s možností úspěšné budoucnosti nebo alespoň sníží šance na ni.

Věříme, že mladí lidé mohou dosáhnout smysluplné a úspěšné dospělosti, aniž by chodili do školy. Zažili jsme, že se to stává zas a znovu.

Jak se lidé chovají v nějakém prostředí nepředpovídá, jak se budou chovat ve velmi odlišných podmínkách.

Úspěch nebo neúspěch ve škole nemusí být předpokladem pro úspěch nebo neúspěch dítěte mimo školu.

Nemotivovaná studentka může být po ukončení školy úspěšná a spokojená. Student, který v prostředí školní třídy neprospívá, se může stát úspěšným, pokud mu bude umožněno učit se sebeřízeně nebo při individuálních konzultacích.

Když změníme přístup, strukturu a předpoklady, často následují mnohé další změny. Struktura komunikuje ke studentům stejně mocně jako slova – a často silněji.

Nestačí říci dětem, že chceme, aby byly motivovány, nebo že chceme, aby si vážily učení ve svém vlastním zájmu, pokud struktura jejich života a způsob jejich vzdělávání ve skutečnosti komunikuje zcela opačné poselství.

Dobrovolné (spíše než povinné) lekce, možnost zvolit si obsah studia, spíše než povinné jednotné kurikulum a absence testů a hodnocení, to vše přispívá ke struktuře, která podporuje vnitřní motivaci a usnadňuje sebeřízené vzdělávání.

Jako dospělí pracující s mladými lidmi, bychom se měli spíše snažit „umožnit“ než „zajistit“.

Většinu času opravdu nejsme schopni zajistit, aby se mladí lidé učili nějaké konkrétní věci – výuka takto prostě nefunguje.

Skupina dospělých se může rozhodnout, že všechny páté ročníky se mají učit zlomky, ale pokud jde o skutečné porozumění a udržení motivace každého jednotlivého dítěte, nemůžeme toho ve skutečnosti dosáhnout ani zaručit, že se to stane.

Jako dospělí se však můžeme pokusit mladým lidem umožnit věci – poskytnout přístup, nabídnout příležitost, zjistit od nich, jaký druh podpory bude pro ně nejužitečnější a udělat vše, co je v našich silách, abychom je podpořili ve výzvách a řešení problémů, které se objeví .

Nejlepší příprava na smysluplnou a produktivní budoucnost je smysluplná a produktivní současnost.

Vzdělávání je příliš často považováno za přípravu na život

„Udělej to hned, i když se necítíš ve spojení se svými zájmy, pocity a potřebami, protože později to pro tebe bude užitečné.“

Věříme, že podpora mladých lidí při hledání toho, co se jim jeví jako zajímavé, stojí za to právě teď, v jejich současném životě. Je to nejlepší způsob, jak jim pomoci rozvíjet sebepoznání a zkušenosti při zjišťování, jaký způsob života chtějí žít, a co potřebují dělat nebo se učit s účelem dosažení tohoto způsobu života.

Jinými slovy, je to nejlepší příprava na jejich budoucnost.