Odkud skutečně pochází produktivita pracovníků

Během dne, který jsem trávil spolu s Ericem Hanushkem se mě opakovaně ptal: „Pokud rostoucí produktivita pracovníků nepochází ze vzdělávání, odkud pochází?

Dobrá otázka. V premoderním světě byli pracovníci málo vzdělaní a měli nízkou produktivitu. V moderním světě mají pracovníci mnoho vzdělání a vysokou produktivitu. Produktivita (a vzdělání!) stále stoupají. Pokud formální akademické vzdělání není hlavním důvodem, co jím je?

Bezpečná odpověď zní: Nevím. Ale ať už je odpověď jakákoli, nejde o vzdělání. “Bezpečné“ odpovědi však nejsou mým stylem. I když si nejsem jistý, myslím, že mám docela dobrý odhad. Nebo přesněji řečeno, dva docela dobré odhady. Čemu moderní pracovník vděčí za vysokou produktivitu?

 

1. PRAXE

Moderní pracovníci pracující na moderních úkolech získají opravdu dobré schopnosti praktikováním řešení moderních úkolů pod vedením ostatních pracovníků, kteří je již zvládli. Moderní programátoři dobře programují, protože procvičují programování pod vedením zkušených programátorů. Moderní ropné vrtné soupravy na moři získají dobré výsledky při ropných vrtech na moři praktikováním vrtných ropných vrtů pod vedením zkušených vrtných pracovníků. V premoderním světě nebyly tyto příležitosti dostupné. Teď jsou dostupné všude. Kdykoli vznikne nové odvětví, lidé získají novou příležitost k praxi – a učit se s tutory. Totéž platí, kdykoli stávající odvětví inovuje: lidé získají novou příležitost k praxi – a učit se s tutory.

2. Management

Produkce je týmový sport a trenéři se nazývají manažeři. I když všichni členové týmu jsou ve své práci skvělí, produktivita bude nízká, pokud tito manažeři nebudou odborně vést a řídit své vlastní dovednosti.

To je zásadní, protože dobré řízení nepřichází k lidem přirozeně. Vykovat efektivní produkční tým není tak těžké jako pást kočky, ale není nepodobné.

 

Ve třetím světě existují zjevně špatné postupy řízení. Zásady zdravého rozumu, jako je „Přijít včas“, „Platit za výkon“ a „Počítat zásoby a peníze“, jsou často porušovány. A vzpomeňte, že celý svět býval třetím světem! Co se změnilo? Rozum se pomalu uchytil a dokonce i podniky z prvního světa mají dostatek prostoru pro zlepšování.

Tak to je můj příběh. Základem moderní ekonomiky nejsou pedagogové, ale „řemeslníci a šéfové“. Není to o učebnicích, ale o zkušenostech a vedení. Není to o studiu, ale dělání a řízení. Jsem profesorem, není to tudíž nic pro mé ego. Ale proč by všechno mělo být o mně?

Mnoho čtenářů uvádí jako třetí kritický faktor „nástroje“ nebo „investiční kapitál“. To je naprosto rozumné, pokud se pouze snažíte vysvětlit HDP na pracovníka. Snažím se však vysvětlit, proč je „produktivita pracovníků při zachování konstantního kapitálu“ tak vysoká.


Překlad: Michaela Řeřichová
Originál: Where Worker Productivity Really Comes From
Autor: Bryan Caplan, Americký ekonom a autor. Caplan je profesorem ekonomie na univerzitě George Masona, výzkumným pracovníkem ve středisku Mercatus, vědeckým pracovníkem v Cato institutu a častým přispěvatelem do Freakonomics, a také vydává svůj vlastní blog EconLog.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Vyrůstala jsem jako tzv. znevýhodněné dítě. Pro mě, jak by se na první pohled mohlo zdát, tu měla být povinná školní docházka. Nepropadat sociálním sítem a vymanit se z ohrožení sociálním vyloučením v rámci “společného vzdělávání”. Nestalo se. Naopak, nemožnost naplnit si ve škole potřeby zasadila další rány mojí sebeúctě a lásce ke světu znalostí i k lidem. Přála jsem si podpořit “děti ulice”, jakým jsem byla já a pracovat v nízkoprahových centrech. Pracuji s dětmi a mladými lidmi. Podporuji je v sebeřízení, v učení, ve vztazích. Dětství, škola, podnikání, práce s dětmi i rodičovství mi umožňují poznání, že díky sebeřízení mám vnitřní motivaci k učení a dávám vlastní smysl životu.

Skryté kurikulum I. Vystoupení z komfortní zóny

Když si myslíme, že motivujeme druhého člověka, aby vystoupil z komfortní zóny, neznamená to nutně, že ho tím učíme vystupovat z komfortní zóny. Když ho přimějeme dělat

Proč se děti učí?

Jsem v kontaktu s dětmi a mladými lidmi. Měla jsem možnost poznat mnoho škol. Některé školy se snaží o různé inovativní způsoby vzdělávání, prezentují se jako prostředí založená na