Michaela Řeřichová

základna kamenice

Jako „dítě ulice“ jsem se rozhodla studovat sociální práci se zaměřením na prostředí etnických minorit, sociálně právní činnost a sociální prevenci. Zájem o pochopení principů fungování soudobé společnosti mě vedl k adalšímu studiu teoretické ekonomie, konkrétně ke zkoumání ekonomických konceptů, makroekonomické analýzy, a veřejné a regionální ekonomie.

Vlastní dětství, rodičovství a práce v nízkoprahových centrech i zájem o psychologii duševního zdraví, jsou střípky v mozajce mého vztažného rámce, ze kterého vycházím při osvětě o vzdělávání.

Advokování otázek duševního zdraví, zapojení osob bez sociální, politické, ekonomické či právní moci, a rovný přístup ke vzdělávání v kontextu naplňování biologických, psychologických a sociálních potřeb se mi jeví jako smysluplné.

Od roku 2012 podporujeme vznikající školy a centra. Proto jsem pomohla založit Alianci. Organizujeme setkávání zřizovatelů, podpůrné skupiny a setkánípobytové akce pro příznivce. 

Součástí našich aktivit je také tradiční Festival sebeřízeného vzdělávání, který má za cíl osvětu o vzdělávání a jeho hlavní událost, Fórum sebeřízeného vzdělávání, které je svého druhu jedinečnou platformou pro mezigenerační dialog a vzájemně dobrovolnou spolupráci mezi generacemi.

Ráda se setkávám s lidmi a vedu rozhovory. Vedle práce v Alianci se věnuji individuální spolupráci s jednotlivci na osobním rozvoji a facilituji skupinové procesy. Více informací naleznete na mém webu.

Nejvíce se učím prostřednictvím příběhů. Proto spolu s životním partnerem Jiřím Košárkem, spoluzakladatelem Aliance a tvůrcem webu SvobodaUčení.cz, produkujeme videa pro náš YouTube podcast Důvěřujeme dětem.

Pro všechny, kteří mají zájem o volnou hru a sebeřízení, jsme nabídli Základnu – místo pro setkávání v Kamenici nedaleko Prahy.

Mám také návrh na koncept center pro plně participativní, inkluzivní sociální vzdělávání a ráda bych pomohla vytvořit dobrodružná hřiště (Adventure Playgrounds). Pokud máte zájem, neváhejte mi napsat nebo zavolat.

Jsem ve spojení na michaela.rerichova@seberizenevzdelavani.cz | +420731513830

Jako „dítě ulice“ jsem se rozhodla studovat sociální práci se zaměřením na etnické minority, sociálně-právní činnost a sociální prevenci. Můj zájem o pochopení principů fungování soudobé společnosti vedl k mému dalšímu studiu teoretické ekonomie, se zaměřením na zkoumání ekonomických konceptů, makroekonomické analýzy, a veřejné a regionální ekonomie. Vlastní dětství, rodičovství a práce v nízkoprahových centrech i zájem o psychologii duševního zdraví, jsou střípky v mozajce mého vztažného rámce, ze kterého vycházím při osvětě o vzdělávání.

Advokování témat duševní zdraví, participace lidí bez sociální, politické, ekonomické nebo právní moci, rovný přístup ke vzdělávání ve smyslu možností naplňování biologických, psychologických a sociálních potřeb, mi připadá smysluplné.

Proto jsem pomohla založit Alianci. Od roku 2012 podporujeme vznikající školy a centra, organizujeme setkávání zřizovatelů, podpůrné skupiny a setkánípobytové akce pro příznivce. 

Součástí našich aktivit je také tradiční Festival sebeřízeného vzdělávání a jeho hlavní událost, Fórum sebeřízeného vzdělávání, které se zaměřuje na osvětu o vzdělávání, podporuje mezigenerační dialog a rozvíjí spolupráci mezi generacemi.

Ráda se setkávám s lidmi a vedu rozhovory. Vedle práce v Alianci se věnuji individuální práci s jednotlivci na osobním rozvoji a facilituji skupinové procesy. Více informací naleznete na mém webu.

Nejvíce se učím prostřednictvím příběhů. Proto spolu s životním partnerem Jiřím Košárkem, spoluzakladatelem Aliance a tvůrcem webu SvobodaUčení.cz, vytváříme videa pro náš YouTube podcast Důvěřujeme dětem.

Pro všechny, kteří mají zájem o volnou hru a sebeřízení, jsme nabídli Základnu – místo pro setkávání v Kamenici nedaleko Prahy.

Mám také návrh na koncept center pro plně participativní, inkluzivní sociální vzdělávání a ráda bych pomohla vytvořit dobrodružná hřiště (Adventure Playgrounds). Pokud máte zájem, neváhejte mi napsat nebo zavolat.

Jsem ve spojení na

michaela.rerichova@seberizenevzdelavani.cz | +420731513830