Lidé po celém světě podporují proměnu způsobu vzdělávání (změnu vzdělávacího paradigmatu). Lidé učící se důvěře v sebe i děti a mladé lidi.

Věříme, že dobrovolné vzdělávání a respektující přístup založený na principu neagrese (NAP, non-agression principle) má potenciál učinit ze světa zcela odlišné prostředí pro život lidí.
 

Jste vítáni, pročítejte se tímto webem, připojte se k lidem tvořícím síť sebeřízeného vzdělávání, organizujte vlastní iniciativy, inovujte, sdílejte s námi vaše vlastní nápady, myšlenky, ideje nebo spolupracujte na kampani za sebeřízené vzdělávání.

Naším společným cílem je svět, kde lidé žijí vzdělávací svobodu.

Lidé zajišťující správu tohoto webu, podporující členy Aliance, koordinující osvětové projekty a strategie advokacie, sdílející zkušenosti se sebeřízeným vzděláváním a lidé veřejně deklarující svůj postoj ke vzdělávání jsou;

Gabriela Ježková

Motto: „Změnou, kterou ve světě hledáme, se musíme stát my sami.“
Mahátma Gándhí

Narodila jsem se v Brně, kde jsem šla poprvé do školky a školy, dále na gymnázium a PdF MU. Abych nevypadla ze cviku, hned po státnicích jsem navázala v rámci celoživotního vzdělávání na rozšiřující studium speciální pedagogiky, které jsem úspěšně ukončila závěrečnou zkouškou z etopedie, psychopedie, specifických poruch učení a integrativní speciální pedagogiky.

Stále jsem učila, doučovala, vedla kroužky, tábory, spolupracovala se vzdělávacími organizacemi, až jsem jednoho dne založila svou vlastní neziskovku. Postupně se začal vracet můj velký sen z dětství o tom, že si jednou založím „vlastní“ školu. Pustila jsem se tedy do práce a školu založila.

Jiří košárek

Jsem spoluzakladatelem Aliance pro sebeřízené vzdělávání a zakladatelem projektu SvobodaUčení.cz. Věnuji se osvětě sebeřízeného vzdělávání, pro které legislativa České republiky nevytváří podmínky. Přeji si, aby se sebeřízené vzdělávání stalo legitimní možností pro všechny, kteří se tak chtějí vzdělávat.​

Michaela Řeřichová

Vyrůstala jsem jako tzv. sociálně znevýhodněné dítě. Pro mě (jak nám tvůrci legislativ říkají) tu měla být povinná školní docházka, abych nepropadla sociálním sítem. Nestalo se. Naopak, škola zasadila další rány mojí sebeúctě a lásce ke světu znalostí i k lidem. Svého času a života jsem se ujala, jakmile jsem měla možnost mít na ně vliv. Abych pomáhala “dětem ulice”, jakým jsem byla já, pracovala jsem v nízkoprahových centrech pro mladé lidi. Dětství, škola, podnikání, práce s dětmi i rodičovství… mě přivedly k poznání, že sebeřízení umožňuje lidem dát vlastní smysl všemu, životu i vzdělávání a vyživuje vnitřní motivaci k učení.

Proto pracuji na projektu inkluzivních sociálně vzdělávacích center. Na vytvoření legislativního rámce umožňujícího námi navržené služby poskytovat i na konkrétní podobě jednoho z center v Praze.

Dalším vznikajícím projektem na němž pracuji je “dobrodružné hřiště” v Praze, inspirované Adventure Playgrounds ve světě. Napište mi, nebo zavolejte na +420 731513830, chcete-li se zapojit, nebo se o projektech dozvědět víc.

Podporovat lidi v sebeřízeném vzdělávání mě naplňuje. Proto jsem spoluzaložila Alianci a věnuji se advokacii sebeřízeného vzdělávání, přednáším, beseduji a organizuji osvětové akce, mediální strategie a advokační činnost Aliance.

Zdeňka Šíp Staňková

Jsem Zdeňka. Miluji svobodu, Pipi Dlouhou punčochu, cestování a zmrzlinu. Jsem taky matka tří dětí, propagátorka unschoolingu, sebeřízeného vzdělávání, dobrovolnosti a informovanosti v oblasti práv dětí a rodičů ve vzdělávání. Od roku 2012 se podílím na rozvoji iniciativy SvobodaUčení.cz. Píšu blog s názem Děti jsou taky lidi, točím videa, přednáším a beseduji.

Přejete si veřejně deklarovat Vaši podporu sebeřízenému vzdělávání? Přidáme sem i Vaši fotografii s textem o Vás. Napište nám na info@seberizenevzdelavani.cz