komunita sebeřízeného učení

„Doupě“ – vzniklo organicky 🙂 soužitím s dětmi, v roce 2013. Z iniciativy několika rodin. Tehdy „Neškoláci.cz“ započali evoluci komunity v kontextu potřeb zapojených lidí – dospělých… nejčastěji rodičů, dětí a mladých lidí. Prostě… spolu s dětmi objevujeme Svět.
 
Jsme komunitou sebeřízeného učení (self-directed learning community). Setkáváme se v Modřanech v blízkosti zastávky Nádraží Modřany. Sdílíme životní postoje a hodnoty. Je nám spolu dobře, proto se scházíme.
 
Děti jsou zapsány na školách k individuálnímu vzdělávání (IV), nebo dochází do škol. Jsou s námi když chtějí a potřebují s vyjímkou situací, kdy se musí účastnit povinného vzdělávání, přezkoušení na školách, kde jsou zapsány k IV. Připadně dalších, zákonem stanovených, povinných aktivit.
 
Takový model se nejvíce přibližuje sebeřízenému vzdělávání – rozhodnou-li se děti pro jiný způsob vzdělávání, než jakým je školní docházka a jejich blízcí jim tuto volbu umožní realizovat – za současných legislativních podmínek definujících povinné předškolní a základní vzdělávání.
 
Pořádáme akce a organizujeme společně aktivity – výlety, pobyty, exkurze, semináře, kurzy, workshopy – učíme se společně.
 
Rádi Vás poznáme. Přidejte se k některé z našich akcí, kurzům a dalším aktivitám. Napište, zavolejte a domluvíme se na setkání, nebo návštěvě u nás.
 
+420731531830 | i@seberizenevzdelavani.cz
 

Uvědomujeme si, že sebeřízení v procesu učení může být synonymem pro sebeřízení v životě. Jako takové je sebeřízené vzdělávání fundamentálním předpokladem celoživotního vzdělávání. Sebeřízení považujeme za chování podmiňující svobodu člověka.

  • je místem pro vzájemnou inspiraci lidí = dětí, mladých lidí a dospělých – v oblastech sebeřízení, sebeúčinnosti, seberealizace, sebevyjádření, dobrovolné lidské spolupráce a vzájemnosti

  • je prostorem pro podporu v procesech dobrovolného rozhodování, uplatňování vůle dětí a mladých lidí v kultuře v níž žijeme, nejen v otázkách učení/ vzdělávání

  • informuje o formách učení/ vzdělávání jako jsou sebeřízené vzdělávání – self-directed education/ learning, unschooling, individuální/ domácí vzdělávání – homeschooling

  • informuje o aktuálním dění v legislativách států

  • informuje o paradigmatech jako je adultismus/ adultism, paradigma schoolingu a dalších formách diskriminace dětí a mladých lidí

  • realizuje mnohé formy sebeřízeného – informálního vzdělávání

  • má svá pravidla – která s Vámi rádi prodiskutujeme chcete-li se přidat

  • +420731531830 | i@seberizenevzdelavani.cz