Slider
Participativní Vzdělávání
Nastartujte nebo aktualizujte svou studentskou radu "STUDENTI MAJÍ HLAS"
Slider
Sebeorganizované Prostředí
Studenti organizují způsob a obsah vzdělávání
Slider
Vzájemně dobrovolné vzdělávání - Konsenzus
Efektivní spojení a komunikace zahrnuje budování vazeb
Banner Shadow

Participativní vzdělávání

Sebeorganizované prostředí

CENTRUM SEBEŘÍZENÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

Vytvořili jsme koncept Inkluzivního Sociálně Vzdělávacího Centra (ISVC) pro děti a mladé lidi od 5 – 19 let.

  • Centra vznikají v Ostravě a Praze.
  • Naším záměrem je nabízet ISVC v mnoha regionech.
  • Služby center jsou určeny všem dětem.
  • Včetně dětí tzv. znevýhodněných socioekonomickou situací nebo zdravotním stavem.

Chcete-li se dozvědět více informací, ať už se zájmem stát se dalším členem našeho týmu, zřizovatelem jednoho z center v regionech, jako rodič, nebo donor/sponzor, neváhejte nás kontaktovat na info@seberizenevzdelavani.cz

  • About Us Gallery

Hlas Lab

¦→ CO

Hlas Lab je otevřená participativní pozvánka ke spolupráci; k nastartování nebo posílení stávajících struktur pro „HLAS“ studentů. Zahrnuje ponoření se do spoluutváření smysluplného procesu mezi zaměstnanci a studenty, podporovaný týmem facilitátorů.

¦→ PROČ

Děti a mladí lidé říkají, že je zásadní: být slyšet, mít vliv na vlastní život, tvořit svůj proces vzdělávání. Vést diskuze o otázkách, které jsou důležité pro všechny členy (nejen) školních komunit a měnit prostředí (nejen) škol.

Když mají studenti ve škole hlas: ¦→ Jsou více motivovaní a angažovaní. ¦→ Mají silnější pocit sounáležitosti a sebeúcty, kompetentnosti, autonomie. ¦→ Dospělí i studenti mohou zažívat bližší, více uspokojujicí empatické vztahy. ¦→ Rozvíjejí schopnost komunikovat, organizovat, tvořit. ¦→ Učí se, co znamená být zodpovědný za život, resp. za důsledky vlastních rozhodnutí.

¦→ JAK

Úvodní konzultace s pracovníky ve škole nám pomůže společně přemýšlet a rozhodnout, které kroky budou mít pro komunitu organizace prospěch. Může to být:

Iniciace vzniku studentské rady. ¦→ Smíšeného, heterogenního společenství dětí a mladých lidí ¦→ Nastartování odlišného způsobu komunikace. ¦→ Diskuze o prioritách, problémech a možných řešeních.

Úzká intenzivní kontinuální spolupráce může zajistit studentům hlas a umožnit organizaci školy takovým způsobem, aby byl participativní způsob řízení začleněn a udržován ve školní kultuře.

Začínáme návštěvou organizace/školy a krátkou zprávou s doporučeními. Poté, co jsme společně identifikovali, kde se škola nachází v rámci našeho iniciačního cyklu, navrhujeme další konkrétní postup na základě poptávky.

Logo Logo Logo