Děti do polepšovny

Proč být zodpovědný za vlastní jednání? Najde-li se dostatečný počet dospělých, kteří zamlží, zmatou pojmy a validují nemoralní, násilné jednání vůči mladým lidem a dětem za mravně bezvadné, pozitivně stimulující, děti i dospělé chránící chování? Láskyplné prostředí, nenásilná komunikace, pocit bezpečí, přijetí a možnost sebeřídit…

Povinně volitelná – Šikana

Třináctiletá Julie spáchala před lety sebevraždu a Svoboda učení o tom znovu sdílela informace. Proč po tolika letech opět vířit prach? Ptal se kdosi… Jak se cítíte nemůžete-li skončit, odejít, vyřešit problém dobrovolným rozhodnutím o sobě? Jak vám je v prostředí s lidmi, zlehčují-li, nevšímají…

Odliv vyšší střední třídy mimo veřejné vzdělávání aneb Regulátorovo (další) falešné dilema

„Odliv lidí ze stávajícího systému vzdělávání je příčinou polarity společnosti!“ Odborníci na vzdělávání druhých lidí, resp. na vzdělávání všech dětí se předhánějí ve věštbách: Hrozí opt out lidí z vyšší střední třídy mimo veřejné vzdělávání. Hrozí další zvyšování nerovnosti v přístupu ke vzdělávání i zvětšující se rozdíly v tomto…

Kurikulum zvrácené morálky 2. část – Intuitivní pedagogika

Manipulace = ztráta důvěry – přestože je páchána intuitivně pedagogicky. Druhé pokračování reportu z akce Adato Paradigma – SETKÁVACÍ KRUH NA TÉMA: VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ Na akci jsem měla možnost znovu prožít a pozorovat, co se děje, nechám-li se vmanipulovat do situace, kterou jsem si nezvolila dobrovolně z vnitřní…

Minecraft space

single – multiplayer crafting ¦→ gaming ¦→ blender animace ¦→ programming ¦→ youtube videa ¦→ sebeřízené pobývání „doma“ i venku ¦→ další technologie i nápady vítány Craftíte rádi? Zajímají vás technologie? Přijeďte za námi… každý čtvrtek 13:00 – 19:00 přijďte v tomto čase jakkoli se…

Kurikulum zvrácené morálky 1. část – Psychosociální výchova

Pomůže dětem další vnucené, povinné kurikulum psychosociální výchovy? Aneb povinně se děti učte tomu, jak se v tomto vše vnucujícím, nedobrovolném, manipulativním, děti diskriminujícím, neautentickém, pohyb omezujícím, sebeřízení potlačujícím, vztah k sobě i ostatním lidem narušujícím, a proto kritické myšlení popírajícím i potírajícím prostředí cítit dobře. Na akci Adato Paradigma…

Zápisy do školy

Škola je jen možnost, je to Tvůj život! S novým rokem se pojí další zápisy dětí k povinné školní docházce…. tak jsem sepsala krátké zamyšlení jako výzvu k hledání odpovědí na položené otázky a k diskuzi. Škola je jen jedna z možností mezi nepřeberným množstvím…